ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

W programie „Czyste Powietrze” zostały wprowadzone następujące zmiany:

 • od 14.06.2024 r. pompy ciepła montowane w ramach programu „Czyste powietrze” będą kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy ich parametry techniczne będą potwierdzone wpisem na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM);
 • na listę ZUM docelowo wejdą tylko te urządzenia, dla których dostarczone badania
  z akredytowanego laboratorium zlokalizowanego w kraju UE lub EFTA potwierdzają ich parametry techniczne;
 • firmy, które nie posiadają jeszcze akredytowanych badań dla pomp ciepła, mogą
  od 14 czerwca 2024 r. zgłaszać wniosek o wpis na listę na podstawie europejskiego znaku jakości EHPA Q, HP Keymark lub Eurovent. To umożliwi im czasową obecność na liści do dnia 31.12.2024 r.;
 • trwa proces weryfikacji zgodności raportów z badań z dokumentacją techniczną urządzeń przed wpisem na listę ZUM. Odpowiedzialny za prowadzenie listy ZUM Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) wcześniej tego nie robił;
 • równolegle do wprowadzanych zmian odbywać będą się kontrole zgodności pomp ciepła. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmie działania
  w zakresie prowadzenia kontroli zgodności parametrów oferowanych na rynku pomp ciepła z deklaracjami producentów;
 • w trosce o beneficjentów w programie przewidziano także środki finansowe na audyt energetyczny – osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze” decydując się na wymianę starego kopciucha na nowe źródło ciepła, np. pompę ciepła, mogą otrzymać dotację na audyt energetyczny do 1,2 tys. zł.

 

Źródło: Minister Klimatu i Środowiska.

Wielkość czcionki
Kontrast