Szlaki konne

Przez Gminę Witnica przechodzi Polsko – Niemiecki Szlak Konny Nowe Polichno – Pritzhagen, pierwszy polski – niemiecki szlak konny. Jest oznakowany, a w instytucjach turystycznych można nabyć mapę z trasą szlaku. Trasa szlaku na terenie gminy: rezerwat Bogdaniec – Świerkocin – Witnica – Mościczki – Kamień Wielki – Młyniska – Dąbroszyn – Warniki. Miejsca wyznaczone na odpoczynek i popas koni na terenie gminy: Białcz, Kamień Wielki. Bliższych informacji można zasięgnąć w Bibliotece Miejskiej w Witnicy pod nr tel. (095)721 64 76 lub w Parku Krajobrazowym Ujście Warty, tel. (095)728 33 26.

Wielkość czcionki
Kontrast