Łowiectwo

Na terenie Gminy Witnica nie funkcjonuje żadne koło łowieckie należące do Polskiego Związku Łowieckiego, natomiast teren łowiecki w gminie Witnica dzierżawi koło łowieckie „Ostęp” w Gorzowie Wlkp. Do 2001 roku dzierżawiono dwa obwody w nadleśnictwie Bogdaniec, nr 88 i 73, o powierzchni łącznej 11178 ha. Od lipca 2001 roku obwód nr 88 został zlikwidowany i jego część włączono do utworzonego Parku Narodowego „Ujście Warty”. Zwierzyna łowna występująca na terenach gminy Witnica to głównie zwierzyna gruba: jelenie, dziki, sarny. Ptactwo łowne: kaczki, gęsi, bażanty, kuropatwy oraz drapieżniki. W roku 2009 Sejmik województwa lubuskiego podjął decyzję nadając obwodowi numer 35 i w ten sposób do obszaru łowiska włączona została część terenu będącego w granicach miasta.

Wielkość czcionki
Kontrast