Zabytki

Zabytkowy pałac w Dąbroszynie – jedna z pereł architektury pałacowej i parkowej w woj. lubuskim. Od 1640 roku majątkiem w Dąbroszynie zarządzała rodzina von Schoning. Z rodziny tej wywodzi się Hans Adam późniejszy hrabia i marszałek. On też w latach 80-tych XVII wieku pobudował barokową rezydencję. Budynek zbudowano na planie prostokąta, z cegły ceramicznej, otynkowany, dwukondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym. Nad wejściem głównym umieszczono herb rodziny von Schöning. Wielokrotnie bywał tu książę pruski Fryderyk II, późniejszy król Fryderyk Wielki, który dla Polaków zapisał się jako inicjator I rozbioru Polski, a dla Niemców jest bohaterem narodowym. Książe adorował przez długi czas ówczesną właścicielkę majątku, hrabinę Eleonorę von Wreech. Pierwszy właściciel Pałacu, marszałek Adam Hans von Schöning bohater wojen z Turkami, sprowadził do Dąbroszyna jako łup wojenny brankę imieniem Fatima, późniejszą nałożnicę króla polskiego Augusta II Mocnego. Podobno duch Fatimy do dziś dnia krąży po pałacowych komnatach… Dąbroszyn, ówczesny Tamsel, był miejscem weekendowych wizyt poetów, malarzy, rzeźbiarzy i muzyków oraz pruskiej szlachty – w istniejącym do dziś ogrodzie urządzonym w stylu barokowym szukali tu natchnienia i oglądali widowiska historyczne z użyciem pochodni i bengalskich ogni. Przebudowa pałacu miała miejsce pod koniec XVIII wieku – od strony południowej dodano kolumnowy portyk, zmieniono układ pomieszczeń, a na początku XIX wieku ich wystrój. Obecny kształt neogotycki budowli pochodzi z 1851 roku. Przebudowę zlecił Hermann von Schwerin ówczesny właściciel majątku. Pałac otrzymał nowy dach czterospadowy za krenelażem, zmieniono układ pomieszczeń, dodano trzecią kondygnację.
Po wojnie obiektem zarządzał PGR, a od lat 90. włada nim Gmina Witnica. Do dziś oprócz pałacu, kościoła i ogrodu, zachowało się wiele ciekawych obiektów i rzeźb, m.in. pomnik bogini Wiktorii (ostrzelany przez rosyjskich żołnierzy w czasie II wojny światowej), świątynia Cecylii (romantyczna kopuła na szczycie parkowego wzgórza z pomnikiem Chronosa) czy folwark z rzeźbami głów zwierząt gospodarskich, przymocowanymi do ścian wielkiej stodoły. Dziś, częściowo odrestaurowany pałac, czeka na swojego odkrywcę i… nabywcę.

Kościół pw. MB Nieustającej Pomocy w Witnicy – kościół pierwotnie protestancki został wybudowany w roku 1875 roku. Wzniesiony w stylu neogotyckim, zwraca uwagę neoromańskim detalem architektonicznym i oryginalnością wystroju wnętrza. Empory o dwóch kondygnacjach, ciekawy prospekt organowy , ławy i kasetonowy strop są charakterystyczne dla czasu jego powstania. Organy w kościele powstały w 1877 r. i są instrumentem zabytkowym o historycznym znaczeniu dla regionu lubuskiego. Zbudowane zostały przez cenioną w świecie firmę Wilhelma Sauera z Frankfurtu n. Odrą jako opus 257 i utrzymane są w estetyce brzmieniowej epoki romantyzmu. Organy umieszczono na chórze muzycznym. Posiadają trakturę grającą i rejestrową mechaniczną, wiatrownice stożkowe, miech fałdowy oraz dmuchawę. Kontuar (stół gry) wolnostojący ustawiono przed organami przodem do ołtarza. Obsada muzyczna to 35 głosów (w tym 31 labialnych, 3 językowe typu odbijającego i jeden typu przelotowego), rozmieszczonych na trzech manuałach i pedale.

Wielkość czcionki
Kontrast