Witnickie akcenty w 28. numerze Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego

Każdy numer Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego zawiera wątki dotyczące M. i G. Witnica. Tym razem znajdziemy je w tekstach czterech autorów.

Zbigniew Czarnuch „Opowiastki kolejowe”
Artykuł witnickiego regionalisty jest częścią zbioru 40. historyjek związanych z linią Kolei Wschodniej. Tekst zamieszczony w Roczniku zawiera trzy z nich. Pierwsza opowiada o salonkach – luksusowych wagonach osobowych. Jednym z nich cesarz Wilhelm, w innym Józef Piłsudski odbył podróż z Berlina do Warszawy, aby w stolicy przejąć władzę z rąk Rady Regencyjnej. Droga przebiegała m. in. przez Kostrzyn, Witnicę, Gorzów i Krzyż.
Druga opowiastka jest poświęcona ostatniemu pociągowi, którym mieszkający przy Kolei Wschodniej Niemcy uciekali przed frontem. Okazuje się, że takich „ostatnich pociągów” było kilka.
Ostatnia część przedstawia hipotezy na temat trasy przejazdu specjalnego pociągu z salonką Stalina. Dyktator udawał się nią na konferencję w Poczdamie. Być może przejeżdżał przez Gorzów Wlkp. i Kostrzyn nad Odrą.

Andreas Seidel jest autorem artykułu „Paul Riess – malarz pejzażysta ze Świerkocina (Fichtwerder an der Warthe)”.
Pochodzący z podwitnickiej wsi artysta związany był twórczo z Weimarem i Berlinem, gdzie ukończył uczelnię artystyczną. Jego dzieła gromadzi Anhaltische Gemäldegalerie w Dessau. Są wśród nich obrazy przedstawiające Błota Warciańskie i Świerkocin.

Sylwester Waszkowiak „Moja kolejarska służba na szlaku dawnej Kolei Wschodniej”
Wspomnienia witniczanina Sylwestra Waszkowiaka obejmują pracę na PKP od chwili zatrudnienia po emeryturę. Autor był pracownikiem służby ruchu na kilku stacjach, w tym w Witnicy, Kostrzynie nad Odrą i Gorzowie Wlkp. Tekst zawiera cenne informacje na temat powojennego kolejnictwa oraz budowy polskiego życia na naszych ziemiach.

Małgorzata Łopatka „Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło w Witnicy ma swój sztandar”
Artykuł jest relacją z odsłonięcia tablicy pamiątkowej „W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim spoczywającym na ziemiach zachodnich” oraz wręczenia sztandaru witnickiego koła TPPW, co miało miejsce 15 sierpnia 2021 r. Zawiera także podziękowania dla osób i instytucji zaangażowanych w te przedsięwzięcia.

Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy

Wielkość czcionki
Kontrast