SPOTKANIE INFORMACYJNE Z PRZEDSTAWICIELEM LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STWORZYSZENIE ZIELONA DOLINA ODRY I WARTY

Gmina Witnica od 2006 roku należy do Lokalnej Grupy Działania (LGD) Stworzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty. W ramach realizacji programu LEADER, LGD regularnie prowadzi nabory wniosków na projekty grantowe. Leader to działająca w ramach PROW metoda realizowania projektów w oparciu o partnerstwo sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, mająca na celu wsparcie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Na przestrzeni lat na terenie naszej gminy zrealizowano wiele projektów dofinansowanych z działania LEADER w ramach perspektyw finansowych 2007-2013 i 2014-2020.

W związku z rozpoczynającą się nową perspektywą finansową, w ramach, której funkcjonował będzie LEADER 2021-2027 w sali sesyjnej witnickiego ratusza odbyło się spotkanie informacyjne, które poprowadził wiceprezes LGD Leonard Pietrow. Wzięli w nim udział dyrektorzy szkół z terenu gminy oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń. Od przyszłego roku będzie można wnioskować o dofinasowanie w ramach LEADER 2021-2027. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z możliwościami jakie oferuje nowa perspektywa. Wsparciem zostaną objęte projekty twarde, których celem jest poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej bądź ochrona dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego polskiej wsi. Zakres wsparcia w ramach projektów miękkich obejmował będzie aktywizację społeczności lokalnej w placówkach edukacyjnych, lokalne kształcenie dorosłych oraz rozwój potencjału społeczności lokalnych.

 

Wielkość czcionki
Kontrast