Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Strzelecka 1
66-460 Witnica
telefon (95) 721-56-84
sds@witnica.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek od 7.00 do 17.00
NIP 599 31 69 355
Regon 081183760

Informacja o Środowiskowym Domu Samopomocy w Witnicy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Witnicy zajmuje samodzielny budynek na ulicy Strzeleckiej 1, obok salki rehabilitacyjnej. ŚDS przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo. Zapewnia oparcie społeczne dla osób, które z powodu choroby mają trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie zatrudnienia oraz w sprawach bytowych.
Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu od 7.00 do 17.00 godz. Obecnie przebywa w nim 25 uczestników z całej gminy Witnica oraz gmin sąsiednich.

Decyzję w sprawie przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie następujących dokumentów:
podania osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego
wywiadu środowiskowego
zaświadczenia od psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych
zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu
orzeczenia o niepełnosprawności , o ile taki osoba posiada.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Witnicy mieści się w budynku parterowym, bez barier architektonicznych, ma około 300m. Składa się z kilku przestronnych pomieszczeń: sala ogólna – telewizyjna, dwóch pomieszczeń wielofunkcyjnych do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, pomieszczenia kuchennego , jadalni, szatni, oddzielnych toalet dla kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych, łazienki.
Każdy uczestnik w trakcie zajęć ma zapewniony gorący posiłek.
Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się treningi kulinarne, które odbywają się w przystosowanym pomieszczeniu kuchennym.
Czekamy na nowych uczestników, zapewniamy ciekawe zajęcia. Przyjdź, zobacz. Czekamy na Ciebie.

Wielkość czcionki
Kontrast