Komisje rady

Komisja Rewizyjna
Skład Komisji:
Agnieszka Buczyńska Przewodnicząca Komisji
Izabela Araszczuk Zastępca Przewodniczącego
Beata Matowska Członek
Marcin Mikisz Członek
Krzysztof Przybył Członek

Zadania i przedmiot działania komisji: Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej są określone w rozdziale VI Statutu Miasta i Gminy Witnica, który dostępny jest tutaj. 

 

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  Skład komisji:
Krzysztof Przybył Przewodniczący Komisji
Marek Mołdoch Zastępca Przewodniczącego
Anna Broniewicz Członek
Marcin Mikisz Członek
Zadania i przedmiot działania komisji:
– rozwój gospodarczy i ekonomiczny wsi,
– rolnictwo, agroturystyka, alternatywne źródła dochodów dla rolnictwa,
– gospodarka łowiecka, rybacka i leśna,
– ochrona środowiska i ekologia,
– inwestycje proekologiczne.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
    Skład komisji:
Zofia Pocztarek Przewodnicząca Komisji
Piotr Melinis Zastępca Przewodniczącego
Izabela Araszczuk Członek
Anna Czelin-Bujnicka Członek
Kamila Groblica Członek
Zadania i przedmiot działania komisji:
– realizacja ustawowych kompetencji gminy w zakresie prowadzenia oświaty,
– działalność gminnych placówek kulturalnych oraz kultura masowa,
–  sport, rekreacja i turystyka,
– pomoc  społeczna,
– inwestycje z zakresu oświaty, kultury, sportu, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,

 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Budżetu
  Skład Komisji:
Beata Matowska  Przewodnicząca Komisji
Marta Stańczak  Zastępca Przewodniczącego
Agnieszka Buczyńska
Członek
Urszula Wośkowiak
Członek
Piotr Zakryszko Członek
Zadania i przedmiot działania komisji:
– gminna gospodarka komunalna – usługi komunalne, mieszkalnictwo, drogownictwo itp.,
– inwestycje komunalne,
– planowanie finansów i budżetu gminy,
– handel, usługi i rzemiosło,
– gospodarka przestrzenna,
– ład i porządek publiczny,
– zarządzanie kryzysowe.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Skład Komisji:
Piotr Melinis  Przewodniczący Komisji
Zofia Pocztarek
 Zastępca Przewodniczącego
Anna Czelin-Bujnicka
Członek
Kamila Groblica Członek
Marta Stańczak Członek

Zadania i przedmiot działania komisji:

Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji są określone w rozdziale VII Statutu Miasta i Gminy Witnica, który dostępny jest tutaj. 
Wielkość czcionki
Kontrast