MZK

MZK Sp. z o.o. w Witnicy

ul. Kosynierów Mirosławskich 1
66-460 Witnica

tel./fax 957515021 wew. sekretariat 21,
fax 22, księgowość 23, 24, 25,
dział techniczny 26, 27,
windykacja 28.
oczyszczalnia Białczyk: 603301833

Biuro czynne :
od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

e-mail: biuro@mzk.witnica.pl

Konto bankowe:
GBS Barlinek O/Witnica 24 83550009 0121 6864 2000 0002

Prezes Zarządu: Andrzej Żmijak

Główna Księgowa: Magdalena Dudkiewicz
Spec. d/s wod.-kan. i inwestycji: Agnieszka Jasińska
Kierownik Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz spec. d/s energetyki cieplej: Radosław Książkiewicz

Wielkość czcionki
Kontrast