PROSIMY NIE DOKARMIAĆ ZWIERZĄT

Powody dla których dziki wchodzą na tereny miejskie:

– wycinamy lasy oraz budujemy drogi na terenach, które od zawsze należały do zwierząt,

– dokarmiamy zwierzęta w trosce o ich dobro przez co powodujemy, że zwierzęta te przestają się bać człowieka i śmiało wkraczają do miast,

– nie zabezpieczmy odpowiednio pojemników ze śmieciami, przez co ułatwiamy dzikom dostęp do jedzenia- raz nauczone takiego pozyskiwania jedzenia wrócą po raz kolejny.

Dziki w Witnicy                                                                     

W ostatnich latach znacząco wzrosła populacja dzika w Polsce i coraz częściej migrują poza granice ich naturalnego środowiska jakim są lasy. W mieście czują się bardzo dobrze ponieważ posiadają ułatwiony dostęp do pożywienia i w zasadzie nikt im nie zagraża.
Od jakiegoś czasu dziki zaobserwowano w naszym mieście. Zwierzęta te stanowią zagrożenie dla mieszkańców ponieważ są nościelami chorób oraz zagrażają użytkownikom dróg. Ze względu na rozmiary i zachowania wzbudzają niepokój i strach u mieszkańców.

Chcąc unikać spotkań z dzikami:

 • utrzymuj czystość i porządek na swoich nieruchomościach,
 • usuwaj opadłe owoce, które są przysmakiem dla dzików,
 • zadbaj o umocnienie ogrodzeń, w szczególności ogrodów działkowych,
 • nie wyrzucaj żywności w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 • pojemniki na odpady przetrzymuj na nieruchomości, i wystawiaj przy pasie drogowym jedynie w dniu odbioru przez firmę wywozową,
 • kosze/pojemniki na śmieci zamykaj aby dzik nie mógł się do nich dostać,
 • trzymaj swoje zwierzę na smyczy, szczególnie w miejscach gdzie może dojść do spotkania z dzikiem.

Gdy zobaczysz dzika:

 • Najlepiej odejdź spokojnie w przeciwnym kierunku,
 • Nie panikuj, nie krzycz, nie wykonuj gwałtownych ruchów,
 • Nie próbuj ich straszyć i przepędzać,
 • Nie próbuj go karmić! Próba nakarmienia zwierzęcia może sprowokować jego atak w szczególności, jeżeli zwierzę jest chore, ranne, opiekuje się potomstwem lub znajduje się w okresie godowym.

 

Dziki z natury nie są agresywne, do ataku może dojść w momencie kiedy poczują się zagrożone, sprowokowane lub jeśli są chore albo ranne. Uważać należy szczególnie w przypadku, kiedy locha posiada młode, w tym czasie łatwo wywołać u niej niepokój co może przejawić się agresją. Dziki to raczej zwierzęta płochliwe lecz bardzo łatwo mogą przyzwyczaić się do obecności człowieka, który go dokarmia.

Urząd Gminy Witnica podjął działania prewencyjne – na terenach, gdzie obserwowano występowanie dzików rozłożone zostaną w najbliższym czasie repelenty, czyli środki zapachowe odstraszające dziką zwierzynę, w tym dziki, wraz z tablicami informacyjnymi w kolorze żółtym. Repelenty mają postać zielonych dozowników, zawieszonych ok. 1 m nad ziemią. Umieszczone zostaną na ogrodzeniach  w okolicach „Sahary” oraz na terenach zielonych znajdujących się w pobliżu boiska sportowego. Środki te również zostaną rozmieszczone w północnej części na ogrodzeniu ogródków rodzinnych ROD „Metalplast” w rejonie, w którym również zaobserwowano obecność dzików. Prosimy o niedotykanie repelentów ponieważ ich zapach jest trudny do usunięcia.

UMiG w Witnicy – Małgorzata Aszyjczyk

Wielkość czcionki
Kontrast