Projekty

Gmina Witnica realizuje projekt dofinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Bandenburgia – Polska 2014 – 2020 zgodnie z umową zawartą w dniu 05.10.2021 pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, a Gminą Witnica
pn. Gminne Dni Sportu pn. „Skaczemy ponad granicami”
Projekt realizowany jest w formule partnerstwa z Wintersportverein 1923, Bad Freienwalde e. V.
Cel projektu
Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy Gminą Witnica, a Stowarzyszeniem Wintersportverein 1923, Bad Freienwalde e. V. w zakresie rozwoju sportu. Współpraca ta rozwija się na bardzo dobrym poziomie poprzez np. wspólne treningi na skoczni narciarskiej w Bad Freinwalde. Kolejnym celem jest również promocja partnerów projektu, poprzez prezentowanie bazy sportowej, kadry trenerskiej, a najważniejsze, uzdolnionych dzieci oraz młodzieży z obydwu stron.
Dodatkowo, podczas trwania „Gminnych Dni Sportu”, kluby sportowe z terenu Gminy Witnica oraz nasz partner, który jest organizacją pozarządową, będą mieli udostępnione miejsce do promocji swoich klubów.
Czas i miejsce realizacji projektu:
1) Organizacja Gminnych Dni Sportu w Witnicy w dniu: 23.09.2021 r. na Stadionie Miejskim w Witnicy:

a. Przyjazd grupy dzieci z zaprzyjaźnionego Bad Freienwalde, oraz dzieci starsze, czyli grupa wiekowa od 5 do 8 klasy podstawowej. Tego dnia młodzież spróbuje swych sił w takich dyscyplinach sportowych jak: skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, bieg na 60m, 100m oraz 400 m, sztafecie, a także rzut piłeczką palantową.

2) Organizacja Gminnych Dni Sportu w Witnicy w dniu 24.09.2021 r. na Stadionie Miejskim w Witnicy:

b. W tym dniu udział grupy wiekowej dzieci z klas 0 – 4, które będą zdobywać puchary dla swoich szkół w następujących konkurencjach: bieg z gazetą, skoki w worku, rzuty do celu, grupowe skoki łączone obunóż, bieg slalomem z piłką w taczce.

Wielkość czcionki
Kontrast