Projekt Wybieram_aktywność24 w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy

Od 15 kwietnia do 7 czerwca 2024 uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy uczestniczyli w projekcie Wybieram_aktywność24. Fundusze na realizację zadań zostały pozyskane z trybu pozakonkursowego (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej). Beneficjentem projektu było Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Witnicy. Koncepcja programu zakładała zachęcenie jak największej ilości osób do aktywności fizycznej. Dla uczestników przygotowano prelekcję pt. „Znaczenie aktywności fizycznej”, a także treningi w ramach SKS Koszykówka. Projekt zakładał także organizację Dnia Sportu w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka. W tym dniu, dla uczniów Zespołu Szkół Samorządowych zostały przygotowane stanowiska zadaniowo- sportowe, z których wykonaniem mierzyły się całe oddziały klasowe. Był to dobry moment dla wzmocnienie integracji między uczniami. Jednym z celów projektu było także uwrażliwienie ucznia na potrzeby innej osoby, dlatego też jedno z zadań projektu zakładało wspólne warsztaty z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy. W działaniach projektowych nie mogło zabraknąć uwzględnienia Biegu Biało- czerwonych, w którym wzięło udział 140 uczniów.

 

Wojciech Mak

Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy

 

Wielkość czcionki
Kontrast