Podręcznik transgranicznego ratownictwa medycznego

Niniejszy Podręcznik został opracowany na bazie współpracy transgranicznej pomiędzy Ośrodkiem Ratownictwa Medycznego Powiatu Märkisch-Oderland i Samodzielną Publiczną Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. w ramach unijnego programu  INTERREG V A. Podstawą współpracy jest Umowa ramowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym oraz wynikające z niej porozumienie o współpracy transgranicznej pomiędzy leżącymi w obszarze przygranicznym brandenburskimi powiatami / miastami na prawach powiatu i Wojewodą Województwa Lubuskiego. W opracowaniu podręcznika uczestniczyli pracownicy służb ratowniczych, dyspozytorni oraz pionu administracyjnego partnerów projektu. Zapewniło to uwzględnienie zarówno wszystkich ważnych praktycznych aspektów niesienia pomocy w nagłych wypadkach, jak również istotnych informacji ogólnych. Ukierunkowana na czynności ratownicze struktura podręcznika pozwoli ratownikom działającym na obszarze wsparcia na uzyskanie w krótkim czasie jasno sformułowanych niezbędnych informacji. Mając na uwadze dynamikę zmian, treść podręcznika będzie dostosowywana do aktualnych warunków działań po obu stronach granic.

Podręcznik transgranicznego ratownictwa medycznego

 

Wielkość czcionki
Kontrast