Szkoły podstawowe

Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy

Szkołą Podstawowa nr 1 im. Ludzi Pojednania w Witnicy
Plac Wolności 7, 66-460 Witnica
tel./fax 095 751 52 20, tel. 095 721 64 74
Strona internetowa: sp1.witnica.pl,  e-mail: sp1witnica@gmail.com

dyrektor: mgr Adrian Wośkowiak

Szkoła działa od 1 września 2017 r. w ramach Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy, przejmując pomieszczenia Gimnazjum im. Ludzi Pojednania w Witnicy. Obecnie jest to pełnozakresowa, ośmioklasowa szkołą podstawowa.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witnicy

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego w Witnicy
Ul. Wiosny Ludów 14, 66-460 Witnica, tel./fax 095 751 50 20, tel. 095 721 64 73,
strona internetowa: http://zspwitnica.edupage.org, e-mail: zspwitnica@wp.pl

dyrektor: mgr Renata Sypuła.

Obwód szkoły to Białcz, Białczyk, Mosina, Sosny, Nowe Dzieduszyce, Stare Dzieduszyce i Witnica. W szkole działają 2 świetlice – świetlica dla dzieci klas 1-3 otwarta od godz. 7.00 do godz. 15.30  oraz świetlica dla uczniów klas 4-8 . Szkoła proponuje 37 różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych są to między innymi zajęcia wyrównawcze, wspomagające, regionalne, sportowe, harcerstwo, artystyczne, turystyczne, ekologiczne.


Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich

Szkoła Podstawowa w Nowinach Wielkich
Ul. Wiejska 26, 66-460 Witnica, Tel./fax 095 751 19 76, tel. 095 721 64 79,
strona internetowa: www.spnowinywielkie.edupage.org, e-mail: spsekretarka@op.pl,
dyrektor:  Katarzyna Samoszuk

Szkoła Podstawowa w Nowinach Wielkich od 2015 roku funkcjonuje razem z przedszkolem jako Zespół Edukacyjny. Położona jest w zacisznym rejonie wsi przy ulicy Wiejskiej 26 . Do szkoły uczęszczają uczniowie z Okszy, Kłopotowa, Boguszyńca, Świerkocina, Pyrzan i Nowin Wielkich. Szkoła liczy 8 oddziałów od klasy pierwszej do klasy siódmej. Posiada osobny budynek świetlicy i kuchni szkolnej, magazyn gospodarczy oraz dom nauczyciela, w którym mieszkają emerytowani nauczyciele, a także budynek szkoły, park ekologiczny, bieżnię, boisko do gry w piłkę nożną i boisko do gry w piłkę koszykową. Placówka kładzie nacisk na rozwój sportu. W szkole działa Uczniowski Klub Sportowy, który wyszkolił już olimpijczyków i członków kadr narodowych saneczkarzy. Szkoła zdobywa fundusze unijne na integrację środowiska lokalnego oraz ciekawe, innowacyjne projekty. Organizuje imprezy sportowe, kulturalne i rekreacyjne. Założyła i wspiera zespół śpiewaczy Nowinianki oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom. Od 1998 roku organizuje wypoczynek letni pod namiotami nad Morzem Bałtyckim. Co roku realizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wspierając uczniów z trudnościami w nauce oraz bardzo bogaty zestaw zajęć dla uczniów zdolnych. Uczniowie szkoły zdobywają wysokie wyniki nauczania i świetnie sobie radzą w innych szkołach.


Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie

Dąbroszyn 2, 66-460 Witnica, tel./fax 095 752 13 80, tel. 095 721 64 75,
strona internetowa: http://dabroszynsp.edupage.org/, e-mail: spdabroszyn@wp.pl,
dyrektor: mgr Anna Brodnicka

Szkoła mieści się w poniemieckim budynku przy drodze z Witnicy do Kostrzyna, uczą się w niej dzieci z wsi Dąbroszyn, Kamień Mały, Krześniczka. Szkoła jest zmodernizowana, gruntownie przebudowano salę gimnastyczną i urządzono nowy plac zabaw. Zapewnia  stały dostęp do nowoczesnych technologii i pomocy naukowych. Dla dzieci z problemami wymowy prowadzi zajęcia z logopedą. Pozyskuje fundusze unijne, współpracuje m.in. z niemieckim Parkiem Przyrody Szwajcaria Marchijska. Chlubą szkoły jest organizowany z rozmachem coroczny festyn integrujący mieszkańców całej gminy. Młodzież może realizować swoje zainteresowania w zajęciach pozalekcyjnych takich jak: koło polonistyczne, koło matematyczno-informatyczne,  turystyczne, teatralne, plastyczne, sportowe. W szkole działa też jedyna w gminie spółdzielnia uczniowska.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim

ul. Kościelna 1, 66-460 Witnica, Tel./fax 095 751 58 94, tel. 095 721 64 77,
e-mail: spkamienwielki@gmail.com,
dyrektor: mgr Małgorzata Szymaszek.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim mieści się w centralnym punkcie Kamienia Wielkiego. Uczą się w niej dzieci z wsi Kamień Wielki, Mościce i Mościczki. Szkoła działa aktywnie w swoim środowisku, pozyskuje pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój edukacyjny dzieci z terenów wiejskich. Ma nowoczesną pracownię komputerową i spełniającą wysokie standardy stołówkę. Szkoła współpracuje z Domem Pomocy Społecznej, organizuje też co roku Gminny Turniej Interaktywny ,,Zakochani w Polsce’’. Młodzież może realizować swoje zainteresowania w zajęciach pozalekcyjnych takich jak: Szkolne Koło Sportowe, koło turystyczno – przyrodnicze, koło matematyczno-informatyczne, koło językowe języka angielskiego.


Wielkość czcionki
Kontrast