Szkoły niepubliczne

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sosnach i Niepubliczne Przedszkole „Sosenki”

Sosny 14, 66-460 Witnica, tel. 095 751 55 24

e-mail: nsp.sosny@wp.pl, http://nspsosny.edupage.org

dyrektor: mgr Lidia Kucharska

Szkołę prowadzi Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Dzieduszyc i Sosen. Placówka ma uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła mieści się w pięknym, poniemieckim pałacyku na skraju 30 ha parku. W obecnej formule szkoła funkcjonuje od 2005 roku. Uczęszczają do niej dzieci z Sosen, Starych Dzieduszyc, Nowych Dzieduszyc, Tarnowa, Witnicy, Nowin Wielkich. W klasach 0-6 uczy się 45 dzieci; przy szkole działa również Niepubliczne Przedszkole, do którego uczęszczają dzieci w wieku 3-5 lat. Szkoła współpracuje m.in. z Kołem Gospodyń Wiejskich z Sosen, z którym zrealizowała już wiele kilka projektów. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego utworzono Punkt Przedszkolny „Sosenki”, który działa od 2009 r., a od 1 stycznia 2023 r. przekształcili się w przedszkole. Dzięki takim m.in. imprezom jak Festyn Rodzinny, Wigilia dla Mieszkańców, uroczysty Dzień Babci i Dziadka, szkoła aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Na zakończenie każdego roku szkolnego cała szkoła wyjeżdża na wycieczkę.

Wielkość czcionki
Kontrast