Przedszkola

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witnicy

Przedszkole Miejskie ,,Bajka” w Witnicy
Ul. Wiosny Ludów 4, 66-460 Witnica, tel. 095 721 64 81, 751 50 39

Strona internetowa: http://zspwitnica.edupage.org/, e-mail: zspwitnica@wp.pl

dyrektor: mgr Renata Sypuła

Przedszkole mieści się w nowym budynku, jednym z najnowocześniejszych w  województwie. Jest bardzo bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, ma m.in. mobilną pracownię komputerową, podłogę interaktywną, wewnętrzny plac zabaw w atrium, interaktywny ekran informacyjny dla rodziców, przestronny i dobrze wyposażony plac zabaw oraz plansze aktywności umysłowej na korytarzach. Na zajęcia uczęszcza 200 dzieci w 8 oddziałach w wieku 3-5 lat (7 oddziałów mieści się w budynku przedszkola, 1 oddział w budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego). Przedszkole pracuje w godz. 5.30-16.00. Odpłatność za dziecko to 1 zł za godzinę pobytu dziecka poza realizacją podstawy programowej i 6,00 stawki dziennej za wyżywienie.

Głównym hasłem przyświecającym pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolu jest: BEZPIECZEŃSTWO I WESOŁA ZABAWA,  MIEJSCE PRZYJAZNE DZIECKU, RODZICOM I ŚRODOWISKU, co przekłada się również na wizję i misję przedszkola. Przedszkole promuje zdrowy i bezpieczny styl życia oraz aktywność ruchową. Uwzględnia wychowanie prozdrowotne i ekologiczne. W placówce pomaga się dzieciom w budowaniu własnego systemu wartości, wdraża do samodzielności oraz zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających rozwijać się twórczo i sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w  późniejszym życiu.

Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktuje każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawia, że dzieci w  przedszkolu czują się bezpieczne, rozwijają się w atmosferze ciepła i zrozumienia, mają poczucie własnej wartości, czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe oraz wiedzą, jak ważne są dla dorosłych. Przygotowuje je do wyrażania emocji, do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami.

W przedszkolu poza zajęciami, prowadzonymi przez kompetentnych i życzliwych nauczycieli, którzy pracują aktywizującymi metodami, organizuje się dla dzieci i rodziców festyny, bale, konkursy i  wycieczki. Placówka angażuje rodziców do działania na rzecz przedszkola. Rodzice czują się współgospodarzami i chętnie pomagają w pracach na rzecz dzieci i przedszkola.

W dodatkowej ofercie są różnorodne zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci, m.in. teatralne, muzyczno-sportowe, plastyczne, przyrodnicze, taneczne. Dzieci mogą uczyć się w ramach zajęć dodatkowych języka niemieckiego oraz czytania i pisania, a także mają możliwość uczęszczania na zajęcia prowadzone metodą W. Sherborne.

Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich

Przedszkole Gminne ,,Na środku świata’’ w Nowinach Wielkich
Ul. Wiejska 26, 66-460 Witnica, tel./fax 095 751 19 76, tel. 095 721 64 69,

Strona internetowa: www.spnowinywielkie.edupage.org, e-mail: nowiny.przedszkole@wp.pl,

dyrektor: Katarzyna Samoszuk

Od 2005 roku Przedszkole Gminne ,, Na środku świata” w Nowinach Wielkich wchodzi w skład Zespołu Edukacyjnego. Mieści się przy ulicy Wiejskiej 15  w odnowionym poniemieckim budynku. Placówka posiada pięćdziesiąt miejsc dla dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6³° do 16°°. Koszt pobytu to 1zł od dziecka za każdą godzinę realizowaną przed i po podstawie programowej. Realizacja podstawy programowej trwa od 8°° do 13°°. Przedszkole posiada bardzo bogate tradycje, które powstawały za pomocą ponadczasowych projektów z rozmachem międzynarodowym dotyczącym bajek i baśni. Wydawało własne książki z udziałem przedszkolaków. Organizowało nietypowe akcje jak budowa Arki Dobrych Wiadomości i wyjazd z nimi do Brukseli czy szukanie Środka Świata. Dzieci w naszym przedszkolu nigdy się nie nudzą. Urozmaicone zajęcia prowadzone są w sposób warsztatowy. W 2014 roku w przedszkolu realizowany był projekt z Fundacji im. J. Dantego Steczkowskiego pt. ,,Profesor Ciekawski”. Skierowany był do dzieci 2, 3 i 4 letnich oraz ich rodziców w celu przyspieszonej adaptacji dziecka do przedszkola. Placówka realizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną (terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i konsultacje pedagogiczne) oraz bogatą ofertę zajęć dodatkowych jak nauka tańca, język angielski czy religia.

 

Wielkość czcionki
Kontrast