Projekty edukacyjne „Nauczanie zdalne w Gminie Witnica” i „Zdalnie w Gminie Witnica”

Gmina Witnica realizuje projekt pn. „Nauczanie zdalne w Gminie Witnica” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Cel projektu.

Gmina Witnica poprzez zakup laptopów oraz zestawów słuchawkowych i myszy w sposób znaczący wesprze kształcenie zdalne uczniów uczęszczających do placówek oświatowych.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dla kogo kierowany jest projekt ?

Projekt jest kierowany do uczniów i nauczycieli kształcących  się i uczących w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Witnica, tj. w Szkole Podstawowej w Dąbroszynie, Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim, Zespole Edukacyjnym w Nowinach Wielkich, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Witnicy i Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy.

Zakres wsparcia.

 • ZAKUP LAPTOPÓW

Wsparcie zostanie skierowane do osób, na podstawie dokonanego przez dyrektorów rozeznania i zgłoszenia przez poszczególne placówki oświatowe do gminy. Gmina Witnica dokonana zakupu laptopów, które zostaną przekazane na podstawie umowy użyczenia do użytkowania w celach umożliwienia nauczania zdalnego.

 • ZAKUP ZESTAWÓW SŁUCHAWKOWYCH I MYSZY

Wsparcie zostanie skierowane do osób, na podstawie dokonanego przez dyrektorów rozeznania i zgłoszenia przez poszczególne placówki oświatowe do gminy. Gmina Witnica dokonana zakupu zestawów słuchawkowych i myszy, które zostaną przekazane na podstawie umowy użyczenia do użytkowania w celach umożliwienia nauczania zdalnego.

Efekty.

 • Umożliwienie nauczania zdalnego które pozwoli na nabycie umiejętności i wiedzy przez minimum 25 uczniów biorących udział w  zdalnym nauczaniu,
 • doposażenie uczniów i szkół prowadzonych przez gminę Witnica w sprzęt  dydaktyczny niezbędne do realizacji zdalnego nauczania.

Wartość projektu to 70 000,00 zł, z których:

 • wkład Funduszy Europejskich to środki w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego stanowiące  100,00 %.
 • środki Gminy Witnica stanowią  0,00 %, tj. 0,00 zł.

Informacje o projekcie:

 • Koordynator projektu – mgr Katarzyna Domarecka, tel. 95 721 64 63, edukacja@witnica.pl
 • Biuro projektu: Urząd Miasta i Gminy Witnica
 1. Ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica

tel.: 95  721 64 40,

e-mail: urzad@witnica.pl

Dokumenty:

 

 

Gmina Witnica realizuje projekt pn. „Zdalnie w Gminie Witnica” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 

Cel projektu.

Gmina Witnica poprzez zakup laptopów oraz zestawów słuchawkowych i myszy w sposób znaczący wesprze kształcenie zdalne uczniów uczęszczających do placówek oświatowych.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dla kogo kierowany jest projekt ?

Projekt jest kierowany do uczniów uczących się w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Witnica, tj. w Szkole Podstawowej w Dąbroszynie, Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim, Zespole Edukacyjnym w Nowinach Wielkich, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Witnicy i Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy.

Zakres wsparcia.

 • ZAKUP LAPTOPÓW

Wsparcie zostanie skierowane do osób, na podstawie dokonanego przez dyrektorów rozeznania i zgłoszenia przez poszczególne placówki oświatowe do gminy. Gmina Witnica dokonana zakupu laptopów, które zostaną przekazane na podstawie umowy użyczenia do użytkowania w celach umożliwienia nauczania zdalnego.

 • ZAKUP ZESTAWÓW SŁUCHAWKOWYCH

Wsparcie zostanie skierowane do osób, na podstawie dokonanego przez dyrektorów rozeznania i zgłoszenia przez poszczególne placówki oświatowe do gminy. Gmina Witnica dokonana zakupu zestawów słuchawkowych, które zostaną przekazane na podstawie umowy użyczenia do użytkowania w celach umożliwienia nauczania zdalnego.

 • ZAKUP MYSZY

Wsparcie zostanie skierowane do osób, na podstawie dokonanego przez dyrektorów rozeznania i zgłoszenia przez poszczególne placówki oświatowe do gminy. Gmina Witnica dokonana zakupu myszy, które zostaną przekazane na podstawie umowy użyczenia do użytkowania w celach umożliwienia nauczania zdalnego.

Efekty.

 • Umożliwienie nauczania zdalnego które pozwoli na nabycie umiejętności i wiedzy przez minimum 24 uczniów biorących udział w  zdalnym nauczaniu,
 • doposażenie uczniów i szkół prowadzonych przez gminę Witnica w sprzęt  dydaktyczny niezbędne do realizacji zdalnego nauczania.

Wartość projektu to 75 000,00 zł, z których:

 • wkład Funduszy Europejskich to środki w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego stanowiące  100,00 %.
 • środki Gminy Witnica stanowią  0,00 %, tj. 0,00 zł.

Informacje o projekcie:

 • Koordynator projektu – mgr Katarzyna Domarecka, tel. 95 721 64 63, edukacja@witnica.pl
 • Biuro projektu: Urząd Miasta i Gminy Witnica
 1. ul. Plac A. Zabłockiego 6, 66-460 Witnica

tel.: 95  721 64 40,

e-mail: urzad@witnica.pl

Dokumenty:

Wielkość czcionki
Kontrast