Szkoły średnie

Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy

Technikum w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy

ul. Traugutta 1, 66-460 Witnica, tel./fax 095 751 51 80,
strona internetowa: www.zswitnica.pl, e-mail: zsswitnica@gmail.com
dyrektor: mgr Adrian Wośkowiak

Witnickie Liceum Ogólnokształcące powstało w roku 1964, a budynek, w którym się mieści, oddano do użytku w 1969 roku. 15 października 1970 r. nadano szkole imię Mikołaja Kopernika. Mury szkoły opuściło dotąd niemal 2500 absolwentów. 1 września 2000 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół im. M. Kopernika w Witnicy. Od 1 września 2015 roku po zmianach organizacyjnych placówka nosi nazwę Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy, w skład którego wchodzą następujące typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, Technikum (kształcące w zawodzie informatyk i logistyk), Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa), Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludzi Pojednania oraz Gimnazjum im. Ludzi Pojednania. Organem prowadzącym placówkę jest Urząd Miasta i Gminy Witnica. Obecnie szkoła wyposażona jest w nowoczesną salę gimnastyczną, siłownię, salkę fitness, boisko wielofunkcyjne, bieżnię z sztuczną nawierzchnią . Gabinety wyposażone są w nowoczesne środki dydaktyczne. Na potrzeby informatyczne szkoła posiada trzy specjalistyczne pracownie. Uczniowie mogą korzystać z bezpłatnego hot – spota. W 2015 roku budynki dydaktyczne szkoły zostały objęte całkowitą termomodernizacją, a wszystkie węzły sanitarne przeszły gruntowny remont.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
Kamień Mały 89, 66-460 Witnica, tel./fax 095 751 58 26, tel. 095 751 58 91,
strona internetowa: www.zsrkm.pl, e-mail: sekretariat@zsrkm.pl,
dyrektor: mgr Emil Zapisek

Szkoła została gruntownie zmodernizowana, obecnie finansuje ją Ministerstwo Rolnictwa. Uczy w 4 letnim technikum w specjalnościach: agrobiznes, architektura krajobrazu, weterynaria, rolnictwo, żywienie i gospodarstwo domowe. Prowadzi też szkołę policealną dla techników weterynarii oraz technikum uzupełniające o specjalności agrobiznes. Oferuje bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii B, zapewnia internat i nowoczesną bazę dydaktyczną.

Wielkość czcionki
Kontrast