Nieruchomości inwestycyjne

OGŁOSZONE PRZETARGI NA DZIAŁKI POD INWESTYCJE:

 

Działki pod inwestycję:

 

ü  979/50 o pow. 1,1894 ha

Plan miejscowy: teren działalności produkcyjnej, składy i magazyny, hurtownie, usługi komunikacji, usługi komercyjne, zakłady drobnej wytwórczości oznaczone na rysunku planu symbolami : 5P,U.

ü  979/51 o pow. 0,5001 ha

Plan miejscowy: teren działalności produkcyjnej, składy i magazyny, hurtownie, usługi komunikacji, usługi komercyjne, zakłady drobnej wytwórczości oznaczone na rysunku planu symbolami : 5P,U.

ü  979/52 o pow. 0,5001 ha

Plan miejscowy: teren działalności produkcyjnej, składy i magazyny, hurtownie, usługi komunikacji, usługi komercyjne, zakłady drobnej wytwórczości oznaczone na rysunku planu symbolami : 5P,U.

ü  978/2 o pow. 0,8319 ha

Plan miejscowy: teren działalności produkcyjnej, składy i magazyny, hurtownie, usługi komunikacji, usługi komercyjne, zakłady drobnej wytwórczości oznaczone na rysunku planu symbolami : 5P,U.

ü  973/12 o pow. 2,6223 ha

Plan miejscowy: teren działalności produkcyjnej, składy i magazyny, hurtownie, usługi komunikacji, usługi komercyjne, zakłady drobnej wytwórczości oznaczone na rysunku planu symbolami : 4P,U.

ü  973/7 o pow. 2,3149 ha

Plan miejscowy: teren działalności produkcyjnej, składy i magazyny, hurtownie, usługi komunikacji, usługi komercyjne, zakłady drobnej wytwórczości oznaczone na rysunku planu symbolami : 1P,U.

ü  921/8 o pow. 1,7939 ha

Plan miejscowy: teren działalności produkcyjnej, składy i magazyny, hurtownie, usługi komunikacji, usługi komercyjne, zakłady drobnej wytwórczości.

ü  923/19 o pow. 0,3944 ha

Plan miejscowy: teren działalności produkcyjnej, składy i magazyny, hurtownie, usługi komunikacji, usługi komercyjne, zakłady drobnej wytwórczości.

 

ü  979/1, 979/11, 979/12, 974/2, 974/12, 974/13 o pow. łącznej 0,8313 ha

Działki 979/1, 979/12, 974/2, 974/12, 974/13 objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczone są na cele usług komercyjnych, zakładów drobnej wytwórczości, składowania i magazynowania i usług związanych z obsługą samochodową  – symbol zapisu planu 2 UC, UR, PS, KS. Zaś działka oznaczona numerem ewidencyjnym 979/11 przeznaczona jest na cele terenu pasa technicznego dla prowadzenia infrastruktury technicznej –  symbol zapisu planu 1KX.

 

ü  1014/17 o pow. 0,7042 ha

Plan miejscowy: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej – symbol zapisu planu 5MW

 

ü  1014/14 o pow. 0,5157 ha

Plan miejscowy: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej z usługami wbudowanym

 

ü  1014/16 o pow. 1,0802 ha

 

Plan miejscowy: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej z usługami wbudowanym

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast