Żółty Pałacyk

Taką nazwę od 2000 r. nosi odrestaurowana, zabytkowa willa fabrykancka rodziny Hasselberg z pocz. XX w. Byli oni właścicielami sąsiadującego z willą tartaku. W okresie międzywojennym budynek należał do rodziny Fabianów.

Po roku 1945 znajdowała się tu dyrekcja oraz biura Fabryki Mebli „Fortuna”. W budynku było również mieszkanie dyrektora. Tutaj rozpoczynała swoją zawodową pracę Irena Dowgielewiczowa, wówczas jeszcze Irena Górska. „W tym czasie Irenie Górskiej powierzono zarządzanie Fabryką Mebli w Witnicy. Miała wtedy niewiele ponad 20 lat i zajmowała się sprawami administracyjnymi, kadrowymi oraz finansowymi. Funkcję dyrektora pełniła przez 3 lata i wtedy to wymyśliła i wprowadziła w życie tzw. karty pracy (ten wątek został również umieszczony w późniejszej powieści Krajobraz z topolą). „Kartę tę przejęły wszystkie pokrewne zakłady, ja zaś wylądowałam w Zjednoczeniu, w Poznaniu, jako spec od normalizacji… To były śliczne czasy, a praca trudna, więc interesująca….” (Dowgielewicz 1972). W Witnicy w roku 1966 powstała jej powieść „Krajobraz z topolą”.
Budynek, tak jak i fabryka mebli, przechodził różne koleje losu – w latach 90.” Fortuna” została zlikwidowana a willa straciła właściciela. Budynek stopniowo popadał w ruinę a przed katastrofą uchroniła go decyzja gminy, która przejęła obiekt i korzystając ze środków własnych, Euroregionu Pro Europa Viadrina, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej – odrestaurowała zabytek.
Obecnie jest to filia Miejskiego Domu Kultury. Pałacyk pełni w Witnicy funkcje kulturalne, edukacyjne oraz reprezentacyjne.
Mieszczą się tu:
Miejski Dom Kultury (filia)
Regionalna Izba Tradycji
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Harcówka Związku Harcerstwa Polskiego

Pałacyk jest również siedzibą:
Towarzystwa Przyjaciół Witnicy
Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Educatio Pro Europa Viadrina
Polskiego Związku Pszczelarzy (koło Witnica)
Związku Strzeleckiego ,,Strzelec”

W reprezentacyjnych salach mieści się również Sala Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Witnicy.

Dane kontaktowe:

Żółty Pałacyk
Ul. Sikorskiego 6
66-460 Witnica
mdk@witnica.pl

tel. + 48 95 751 52 07

fax + 48 95 721 64 76,

Zbigniew Czarnuch (twórca i opiekun Regionalnej Izby Tradycji)

tel. 95 751 50 18

Wielkość czcionki
Kontrast