Miejski Dom Kultury

Miejski Dom Kultury w Witnicy jest samorządową instytucją kultury i posiada osobowość prawną. Organizatorem MDK jest Gmina Witnica.
Do podstawowych zadań MDK należy prowadzenie działalności w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania i edukacji oraz upowszechnianie sportu masowego, kultury fizycznej i turystyki, prowadzonych w oparciu o własny program działania.
Podstawową działalnością merytoryczną w MDK zajmują się etatowi instruktorzy poszczególnych sekcji i kół zainteresowań. Dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe, mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i nauki w sekcjach: plastycznej, muzycznej, tanecznej, filmowo-teatralnej, strzeleckiej, karate i szachowo-warcabowej, a także w zespołach muzycznych i wokalnych, pod okiem doświadczonych instruktorów. Powstały też nowe koła zainteresowań (aikido, zumba, taniec hip-hop, joga) przyciągające do MDK wielu nowych uczestników.

MIEJSKI DOM KULTURY
ul. Gorzowska 22
66-460 Witnica

CZYNNY:
Od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-20.
W soboty i w niedziele – zgodnie z kalendarzem imprez.
Biuro – od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16.

NIP: 599-295-16-39
REGON: 000287556

KONTO BANKOWE: GBS Barlinek, o/Witnica
nr: 43 8355 0009 0114 4978 2000 0001

Telefon: (095) 751 52 07
Fax: (095) 751 52 07
e-mail: organizacja@mdk.witnica.pl

www.mdk.witnica.pl

Dyrektor MDK
Tomasz Wysoczański

e-mail:dyrektor@mdk.witnica.pl

Główny Księgowy MDK

Ewelina Surma

e-mail: ksiegowosc@mdk.witnica.pl

Wielkość czcionki
Kontrast