Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7.30 – 16.30
Wtorek: 7.30 – 15.30
Środa: 7.30 – 15.30
Czwartek: 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.30
Weekendy: zamknięte
Kontakt:
tel.: (95) 721 64 40
fax.: (95) 751 52 18
email: urzad@witnica.pl
 
Numery telefonów Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy:
 
 
Pokój Stanowisko
Telefon, e-mail
1A Burmistrz (95) 721 64 40, urzad@witnica.pl
1B Zastępca burmistrza (95) 721 64 40,
1C Sekretarz (95) 721 64 44, sekretarz@witnica.pl
19 Skarbnik (95) 721 64 50, skarbnik@witnica.pl
Wydział organizacyjny
9 Kierownik wydziału (95) 721 64 52, wor@witnica.pl
1 Sekretariat (95) 721 64 40, urzad@witnica.pl
15 Biuro obsługi klienta (95) 721 64 53, boi@witnica.pl
8 Ewidencja ludności (95) 721 64 43, elud@witnica.pl
11 Biuro rady (95) 721 64 51, biuro-rady@witnica.pl
12 Ewidencja działalności gospodarczej (95) 721 64 52, edg@witnica.pl
13 Dowody osobiste (95) 721 64 59, dowody@witnica.pl
10 Kadry (95) 721 64 64. kadry@witnica.pl
RCR Obrona cywilna (95) 721 64 65, obronacywilna@witnica.pl
Wydział finansów i budżetu
17 Kierownik wydziału (95) 721 64 83, finanse@witnica.pl
19 Księgowość budżetowa; płace (95) 721 64 66, place@witnica.pl
18 Środki trwałe (95) 721 64 77
Wydział podatków i opłat
Kierownik wydziału (95) 721 64 48
Czynsze mieszkalne/windykacja (95) 721 64 47
Podatki/windykacja (95) 721 64 49
Podatki – wymiar (95) 721 64 88
Wydział gospodarki gruntami
geodezji i rolnictwa
24 Kierownik Wydziału (95) 721 64 61 geodezja@witnica.pl
25 Geodezja (95) 721 64 60 geodeta@witnica.pl
26 Gospodarka gruntami (95) 721 64 58, nieruchomosci@witnica.pl
20 Dzierżawy (95) 721 64 55, dzierzawy@witnica.pl
21 Rolnictwo, leśnictwo (95) 721 64 56, rolnictwo@witnica.pl
Wydział inwestycji
7 Kierownik wydziału (95) 721 64 85; bon@witnica.pl
Z-ca kierownika (95) 721 64 67
4 Planowanie przestrzenne (95) 721 64 45, planowanie@witnica.pl
5 Ochrona środowiska (95) 721 64 46, srodowisko@witnica.pl
6 Inwestycje (95) 721 64 84, projekty@witnica.pl
32 Gospodarka komunalna/cmentarze (95) 721 64 87, gos.mieszkaniowa@witnica.pl; cmentarze@witnica.pl
32 Gospodarka odpadami komunalnymi (95) 721 64 62, windykacjagok@witnica.pl, odpady@witnica.pl
Wydział Kultury, Oświaty  i Sportu
31 Kierownik Wydziału (95) 721 64 63 edukacja@witnica.pl
29

30

Oświata, kultura i sport (95) 721 64 57, oswiata@witnica.pl, kultura@witnica.pl
14 Urząd stanu cywilnego
Dowody osobiste
(95) 721 64 54, usc@witnica.pl
3 Radca prawny  (95)721 64 68, radca@witnica.pl
 
Wielkość czcionki
Kontrast