Inwestycje 2014-2020

Inwestycje Miasta i Gminy Witnica

w okresie obowiązywania budżetu UE na lata 2014-2020:

Łączna wartość inwestycji: 23 471 192,89 PLN

Łączna wartość dofinansowania: 18 130 439,08 PLN

 

OPIS REALIZOWANYCH INWESTYCJI

Żłobek ,,Radosny Maluszek”

Opis: Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola miejskiego „Bajka” o segment żłobkowy – wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działki nr 225/2 przy ul. Wiosny Ludów 4 w Witnicy. Żłobek zaprojektowano na obsługę 48 dzieci.

Wartość inwestycji: 1 614 044 PLN

Wartość dofinansowania: 511 840 PLN

Termin realizacji: 31.12.2017 r.

Termomodernizacja SP nr 2 i Urzędu

Opis: Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz  budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Witnicy, współfinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Wartość inwestycji: 2 304 263,65 PLN

Wartość dofinansowania: 1 927 747,41 PLN

Termin realizacji: 30.06.2018 r.

Remont kościoła w Okszy

Opis: Renowacja witraży wraz z ramami w prezbiterium Kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Okszy.

Wartość inwestycji: 8 950 PLN

Wartość dofinansowania: 4 000 PLN

Termin realizacji: do 28.08.2017 r.

Wymiana witraży w kościele w Mościcach

Opis: Konserwacja i restauracja witraży wraz z ich montażem w zabytkowym Kościele p.w. Św. Wojciecha Biskupa w Mościcach.

Wartość inwestycji: 18 450,00

Wartość dofinansowania: 4 000 PLN

Termin realizacji: 28.08.2017 r.

Miejski Dom Kultury

Opis: Bezgraniczny trójdźwięk-natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie. Rewaloryzacja i rozbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury oraz otaczającej go infrastruktury, wraz z rozbudową usług kulturalno – społecznych świadczonych przez gminną jednostkę kultury.

Wartość inwestycji: 2.249 941,33 €.

Wartość dofinansowania:  9 591 104,97 PLN

Termin realizacji: 2020 r.

 

ul. Rutkowskiego (Kostrzyńska)

Opis: Przebudowa odcinaka drogi gminnej nr G103971F (ul. Rutkowskiego) wraz z budową ronda z dostępem do drogi wojewódzkiej 132 w m. Witnica.

Wartość inwestycji: 2.122 191,60  PLN

Wartość dofinansowania: 1 029 796 PLN

Termin realizacji: 29.12.2016 r.

ul. Świerczewskiego (ks. Bielaka)

Opis: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G103938F ul. Świerczewskiego.

Wartość inwestycji: 2.168 919,31 PLN

Wartość dofinansowania: 1 084 459,65 PLN

Termin realizacji: 31.12.2015 r.

Modernizacja pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Samorządowych

Opis: Modernizacja bazy techno-dydaktycznej kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy.

Wartość inwestycji: 315 267,74 PLN

Wartość dofinansowania: 267 977,58 PLN

Termin realizacji: 31.10.2018 r.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica

Opis: Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Gminie Witnica poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 300 uczniów i 5 nauczycieli Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zespole Szkół Samorządowych w Witnicy poprzez udział w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy.

Wartość inwestycji: 1 536 274, 58 PLN

Wartość dofinansowania: 1 457 909,32 PLN

Termin realizacji: 1.07.2016-30.06.2022 r.

”Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Opis: Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w istniejącym Przedszkolu Gminnym w Nowinach Wielkich dla 65 dzieci w wieku 3-5 lat, poprzez: utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami dla 20 dzieci, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla 65 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz udoskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami.

Wartość inwestycji: 625 843,75 PLN

Wartość dofinansowania: 531 967,18 PLN

Termin realizacji: 28.04.2017-31.10.2019 r.

Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Witnicy – wariant 400 m – treningowy

Opis: Przebudowa bazy lekkoatletycznej na na Stadionie Miejskim przy ulicy Strzeleckiej w Witnicy , w tym bieżnia okrężna czterotorowa o nawierzchni sztucznej o długości 400m, bieżnia prosta czterotorowa o nawierzchni sztucznej – jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości 100 m z wybiegami łącznie 120 m, skocznia do skoku wzwyż o nawierzchni sztucznej, skocznia do skoku w dal oraz trójskoku o nawierzchni sztucznej, rzutnia do pchnięcia kulą o nawierzchni z mączki ceglanej, wyposażenie lekkoatletyczne w postaci sprzętu lekkoatletycznego.

Wartość inwestycji: 1 418 603 PLN

Wartość dofinansowania: 709 303 PLN

Termin realizacji: 28.04.2017-31.10.2019 r.

Remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie w Witnicy

Opis: Modernizacja przestarzałego zaplecza stadionu, w tym dwóch głównych szatni z prysznicami i WC, pozostałych szatni z łazienką wspólną na korytarzu, łazienką na parterze dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, a także szatni na parterze dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Ponadto remontem planuje się objąć elewację budynków i dach. Przewidziano elewację z ociepleniem, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami, wymianę systemu rynnowego, blacharki i pokrycie papą, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, modernizację systemu grzewczego, remonty łazienek wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, a także wykonanie prac remontowych tj. szpachlowanie, tynkowanie, malowanie, wymiana podłóg, schodów, wentylacji), jak również planuje się wymienić sprzęt na siłowni, a przed budynkiem zaplecza postawienie stojaka na rowery.

Wartość inwestycji: 671 800 PLN

Wartość dofinansowania: 335 900 PLN

Termin realizacji: 23.06.2017-31.12.2019 r.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Opis: Wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Biblioteki ze szkół z terenu Gminny Witnica, które wzbogaciły swoje zbiory o nowo zakupione książki na kwoty: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy – 15.000,00 zł; Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witnicy – 15.000,00 zł, Gimnazjum im. Ludzi Pojednania w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy – 15.000.00 zł oraz Szkoła Podstawowa w Zespole Edukacyjnym w Nowinach Wielkich – 5.000,00 zł

Wartość inwestycji: 50 000 PLN

Wartość dofinansowania: 40 000 PLN

Termin realizacji: 2016-2017 r.

Aktywna Tablica – 2017

Opis: W ramach programu szkoły podstawowe są wyposażane w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Szkoła mogła otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. Udział w projekcie zadeklarowała Szkołą Podstawowa w Dąbroszynie.

Wartość inwestycji: 19 035,50 PLN

Wartość dofinansowania: 13 530 PLN

Termin realizacji: 27.10.-31.12.2017 r.

Gabinety profilaktyki zdrowotnej – 2017

Opis: Program polega na wyposażeniu gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach związanych z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczących warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Dotacja obejmie do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetów w kwocie maksymalnej 6 700,00 zł.

Wartość inwestycji: 35 035,07 PLN

Wartość dofinansowania: 35 035,07 PLN

Termin realizacji: 24.11.-31.12.2017 r.

Azbest

Opis: Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Witnica.

Wartość inwestycji: 11 099,52 PLN

Wartość dofinansowania: 8 500 PLN

Termin realizacji: 16.10.2017 r.

Dom Dziennego Pobytu ,,Senior Wigor”

Opis: Stworzenie nowej placówki opieki dziennej dla osób w wieku 60+. W ramach zadania sfinansowano przebudowę obiektu przy ul. Strzeleckiej oraz jego pełne wyposażenie i umeblowanie.

Wartość inwestycji: 312 033,82 zł

Wartość dofinansowania: 218 900 PLN

Termin realizacji: oddano do użytku 31.12.2016 r.

 

Zapewnienie funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu ,,Senior Wigor” w 2017 r.

Opis: Dotacja na funkcjonowanie nowej placówki opieki dziennej dla osób w wieku 60+. Placówka daje możliwość spędzenia wolnego czasu, realizacji swoich hobby i zainteresowań, nabycia nowych umiejętności i korzystania z usług specjalistów z różnych dziedzin.

Wartość inwestycji: 350 280 zł

Wartość dofinansowania: 85 280 PLN

Termin realizacji: 1.01.2017-31.12.2017 r.

Bank Żywności w Witnicy

Opis: Dotacja na wyposażenie nowej placówki pomocy materialnej osobom potrzebującym. W ramach przyznanych środków odnowiono i wyposażono pomieszczenie przy ul. Kosynierów Mirosławskich. Do banku żywności zakupiono m.in. meble, regały, urządzenie chłodnicze i elementy wystroju.

Wartość inwestycji: 27 000 zł

Wartość dofinansowania: 27 000 PLN

Termin realizacji: obiekt oddano do użytku 11.12.2017 r.

Radiowóz dla komisariatu policji

Opis: Zakup radiowozu marki kia w ramach projektu ,,Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”.

Wartość inwestycji: 120 000 zł

Wartość dofinansowania: 102 000 PLN

Termin realizacji: luty 2015 r.

Zestaw do tłumaczeń symultanicznych

Opis: Zakup zestawu do tłumaczeń symultanicznych ICSd 2.4 w ramach projektu ,,Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”. W zestawie 4 nadajniki tłumacza, 50 odbiorników, ładowarka na 20 odbiorników naraz i kontener transportowy

Wartość inwestycji: 50 000 zł

Wartość dofinansowania: 42 000 PLN

Termin realizacji: marzec 2015 r.

Zestaw telefonów satelitarnych

Opis: Zakup zestawu telefonów satelitarnych Iridium 9575 Extreme w ramach projektu ,,Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”.

Wartość inwestycji: 23 847 zł

Wartość dofinansowania: 20 270 PLN

Termin realizacji: sierpień 2015 r.

Ultrasonograf wielozadaniowy

Opis: Zakup ultrasonografu wielozadaniowego SonoScape S2 w ramach projektu ,,Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”.

Wartość inwestycji: 58 000 zł

Wartość dofinansowania: 49 300 PLN

Termin realizacji: wrzesień 2015 r.

Lekki samochód gaśniczy

Opis: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ford transit GLBM w ramach projektu ,,Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”.

Wartość inwestycji: 278 000 zł

Wartość dofinansowania: 236 300 PLN

Termin realizacji: wrzesień 2015 r.

Zestaw nożyc hydraulicznych

Opis: Zakup zestawu hydraulicznych nożyc i rozpieraczy Lukas dla OSP Mościce dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wartość inwestycji: 26 000 zł

Wartość dofinansowania: 15 000 PLN

Termin realizacji: wrzesień 2017 r.

Wielkość czcionki
Kontrast