Policja

Komisariat Policji w Witnicy obejmuje swoim działaniem miasto i gminę Witnica. Jednostka mieści się w Witnicy przy ul. Żwirowej 2,

tel.: 47 791 65 00

e-mail: komendant.kp_witnica@go.policja.gov.pl.

W nagłych wypadkach oczywiście należy dzwonić pod numery alarmowe 997 lub 112.

 

Komendant Komisariatu Policji w Witnicy

aspirant  sztabowy  Paweł Krzywda

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Witnicy

aspirant  sztabowy Norbert Fiołka

W ramach komisariatu działa także Zespół Kryminalny, Zespół Patrolowo – Interwencyjny oraz Zespół Dzielnicowych. Aktualnymi dzielnicowymi są:

Kierownik Referatu Prewencji

starszy aspirant Jolanta Michowicz
telefon  47 791 65 20
telefon służbowy stacjonarny dzielnicowych: 47 791 65 17

dzielnica nr 1

młodszy aspirant Jerzy Kiewra

Telefon 519 534 404
dzielnicowy.witnica1@go.policja.gov.pl

REJON  miejscowości: Kolonia Mościczki, Mościczki, Mościce, Mosina, Kamień Wielki, Kamień Mały, Dąbroszyn, Krześniczka

Plan działania priorytetowego dzielnicowego
Rejon i charakter zagrożenia: spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie miejsca publicznego w rejonie przystanku kolejowego przy posesji nr 64 w miejscowości Kamień Mały
Termin realizacji: 31.12.2022 rok
Podmioty uczestniczące w realizacji planu: Straż Ochrony Kolei

dzielnica nr 2
młodszy aspirant  Dawid Markowski

Telefon 519 534 405
dzielnicowy.witnica2@go.policja.gov.pl

REJON miejscowości: Białcz, Białczyk, Boguszyniec, Pyrzany, Tarnówek, Oksza, Świerkocin, Nowiny Wielkie, Nowe Dzieduszyce, Stare Dzieduszyce, Sosny, Kłopotowo

Plan działania priorytetowego dzielnicowego
Rejon i charakter zagrożenia: spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem  w rejonie sklepu ABC w miejscowości Nowiny Wielkie przy ulicy Asfaltowej

Termin realizacji: 31.12.2022 rok
Podmioty uczestniczące w realizacji planu: pracownicy sklepu, Urząd Miasta i Gminy Witnica, w tym Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

dzielnica nr 3

sierż. Tomasz Pyka, tel. 519-534-406. Dzielnica nr 3: Cały obszar Witnicy poza ul. Ogrodową, Słoneczną i os. Południowym.

Telefon 519 534 406
dzielnicowy.witnica3@go.policja.gov.pl

REJON całego miasta Witnicy

Plan działania priorytetowego dzielnicowego
Rejon i charakter zagrożenia: dewastacje mienia, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, wykroczenia porządkowe (zaśmiecanie), jak również wykroczenia z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości w rejonie Parku Drogowskazów w Witnicy przy ulicy Moniuszki

Termin realizacji: 31.12.2022 rok
Podmioty uczestniczące w realizacji planu: Urząd Miasta i Gminy Witnica

W ramach Komisariatu funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

  1. Zespół Kryminalny
  2. Zespołu Dzielnicowych
  3. Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego

Szczegółowe sylwetki dzielnicowych znajdziemy także pod linkiem   http://gorzow.lubuska.policja.gov.pl/go1/o-nas/dzielnicowi/13463,Wykaz-dzielnicowych-KP-Witnica.html. Tam można też sobie te dane automatycznie wydrukować lub pobrać w formie dokumentu PDF.

Wielkość czcionki
Kontrast