NISKOEMISYJNE ŹRÓDŁA CIEPŁA

 

Polska znajduje się aktualnie w trakcie transformacji energetycznej. Gospodarka, w której produkcja energii opiera się głównie na spalaniu węgla kamiennego i brunatnego, ma w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat stać się niskoemisyjna, co zresztą świetnie wpisuje się w trendy panujące na całym świecie. Nie chodzi wyłącznie o redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery – chodzi także pyły i substancje chemiczne, tego rodzaju zanieczyszczenia stanowią poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi, będąc przyczyną nowotworów, chorób układu oddechowego i innych schorzeń. To również powód degradacji ekosystemów.

Za smog, który pojawia się w polskich miastach w każdym sezonie grzewczym, w ogromnej mierze odpowiadają gospodarstwa domowe stosujące przestarzałe systemy ogrzewania. W ich przypadku najmniej ekologicznym rozwiązaniem jest węgiel, a w dalszej kolejności drewno opałowe. Nowoczesne domy pasywne mogą jednak wykorzystywać niemal neutralne źródła ogrzewania, takie jak pompa ciepła.

W naszej gminie realizowany jest program „Czyste Powietrze” adresowany do właścicieli oraz współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje można przeznaczyć na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku poprawiających jego efektywność energetyczną. Z dotacji mogą skorzystać też ci, którzy już wymienili źródło ciepła, a to zamontowane w ich budynku bądź lokalu mieszkalnym – spełnia wymagania programu. Tutaj maksymalna kwota dofinansowania waha się między 10 tys. a 15 tys. zł, można ją przeznaczyć np. na zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wielkość czcionki
Kontrast