Szkodliwość spalania odpadów w paleniskach domowych

 

W gospodarstwach domowych można spalać tylko – poza opałem:

 • papier, tekturę i drewno
 • opakowania z papieru, tektury i drewna
 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych
 • odpady kory i korka
 • trociny, wióry i ścinki
 • mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

W gospodarstwach domowych nie można spalać:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polityenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

 

Spalanie odpadów w paleniskach domowych stanowi duży problem w dzisiejszych czasach, gdyż jest to nielegalne i zabronione prawem. Dużą popularnością cieszą się kotły na paliwa stałe, ponieważ możliwe jest w nich spalanie odpadów, które są gromadzone w domach. Emisja zanieczyszczeń z takich źródeł nazywana jest emisją niekontrolowaną. Oznacza to, że w żaden sposób nie można określić ilości spalanych odpadów jak również ich rodzaju. Większość ludzi, zarówno na wsi jak i w miastach spala odpady, ponieważ ma z tego podwójną korzyść. Po pierwsze jest to sposób na pozbycie się wytworzonych śmieci i w związku z tym ograniczenie wydatków przeznaczanych na wywóz odpadów. Po drugie spalanie odpadów daje możliwość ogrzewania domu bez konieczności zakupu węgla i drzewa na opał. Wiele osób jest przekonanych, że postępuje dobrze likwidując odpady powstające w ich gospodarstwach domowych. Takie myślenie świadczy o tym, że nasze społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, jak groźne dla zdrowia i środowiska jest spalanie odpadów w domach (www.segreguje.org.pl). W paleniskach domowych temperatura spalania mieści się w zakresie 200-500°C. Jest to zbyt niska temperatura, przy której spalanym odpadom towarzyszy emisja dużej ilości zanieczyszczeń do atmosfery. Należą do nich: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), pyły, metale ciężkie (głównie Cd, Pb i Hg), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i inne związki chemiczne, które prawdopodobnie wpływają na uszkodzenie systemu odpornościowego oraz układu hormonalnego ludzi Spalanie w paleniskach domowych odpadów z tworzyw sztucznych powoduje, że ilość emitowanych zanieczyszczeń znacznie wzrasta.

Wielkość czcionki
Kontrast