Dowody osobiste

UZYSKAJ DOWÓD OSOBISTY

Wniosek o dowód MUSI złożyć każdy, kto:

– ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego (wniosek możesz złożyć na 30 dni przed 18 urodzinami)

– wymienia dowód osobisty ze względu na:

– zmianę danych osobowych w obecnym dowodzie, na przykład nazwisko (zmiana zameldowania nie wymaga wymiany dowodu osobistego)

– zmianę wyglądu, co utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie osoby,

– utratę, zniszczenie lub kradzież obecnego dowodu lub podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych zawartych w dowodzie przez osoby trzecie

Jeśli twój obecny dowód osobisty traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności (tyle trwa czas oczekiwania na wydanie nowego dowodu).

Wniosek o dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie gminy – niezależnie od miejsca zameldowania.

 

DOWÓD DLA OSOBY DOROSŁEJ

Dowód dla osoby dorosłej wydawany jest na 10 lat.

Wypełnij wniosek o wydanie dowodu i złóż OSOBIŚCIE (wniosek dostępny jest w urzędzie gminy)

Przygotuj 1 zdjęcie, które zostało wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dowód.

Zabierz swój dowód osobisty (jeśli go utraciłeś, w urzędzie wypełnisz zgłoszenie o utracie d.o.)

Od osób powyżej 12 r.ż. pobierane są odciski palców.

 

DOWÓD DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Dowód dla dziecka do 12 roku życia wydawany jest na 5 lat. Dla dzieci, które ukończyły 12 lat dowód wydawany jest na 10 lat.

Wypełnij wniosek o wydanie dowodu (wniosek dostępny jest w urzędzie gminy, jest taki sam jak dla osoby dorosłej). Wniosek składa jeden z rodziców lub osoba, która została ustanowiona sądownie opiekunem prawnym dziecka.

Przygotuj 1 zdjęcie dziecka, które zostało wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dowód.

Zabierz swój dowód osobisty oraz dowód osobisty dziecka jeśli był już wydawany.

Dziecko do 5 r.ż. nie musi być obecne przy składaniu wniosku.

Dzieci od 5 r.ż. muszą być OBECNE przy składaniu wniosku.

Od dzieci, które ukończyły 12 lat pobierane są odciski palców.

 

ODBIÓR DOWODU

Dowód odbierasz OSOBIŚCIE w urzędzie gdzie złożyłeś wniosek.

Podczas odbioru dowodu są weryfikowane odciski palców u osób, od których zostały pobrane podczas składania wniosku.

Przygotuj swój dotychczasowy dowód osobisty (urzędnik unieważni ten dowód i ci go zwróci).

Dowód osobisty dziecka może odebrać jeden z rodziców (nie musi to być ten rodzic, który składał wniosek). Dziecko MUSI być obecne przy odbiorze dowodu w przypadku gdy wniosek był złożony przez e-puap lub gdy od dziecka były pobierane odciski palców w pozostałych przypadkach dziecko nie musi być obecne przy odbiorze dowodu osobistego. Do odbioru przygotuj swój dowód osobisty oraz dowód osobisty dziecka jeśli był wydany.

 

WYDAWANIE DOWODU OSOBISTEGO DLA OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Może się zdarzyć, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę nie możesz osobiście udać się do urzędu. Możesz wtedy złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywasz na przykład w domu. Skontaktuj się bezpośrednio z Urzędem Miasta Gorzowa Wielkopolskiego tel. 95 7355 573, 95 7355 574

Źródło: https://www.gov.pl/web/gov/dowod-osobisty-informacje

Wielkość czcionki
Kontrast