Szkoły niepubliczne

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sosnach

Sosny 14, 66-460 Witnica, tel. 095 751 55 24

e-mail: nsp.sosny@wp.pl, http://nspsosny.edupage.org

dyrektor: mgr Rafał Kruczyk

Szkołę prowadzi Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Dzieduszyc i Sosen. Placówka ma uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła mieści się w pięknym, poniemieckim pałacyku na skraju 30 ha parku. W obecnej formule szkoła funkcjonuje od 2005 roku. Uczęszczają do niej dzieci z Sosen, Starych Dzieduszyc, Nowych Dzieduszyc, Tarnowa, Witnicy, Nowin Wielkich. W klasach 0-6 uczy się 45 dzieci; przy szkole działa również Niepubliczny Punkt Przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci w wieku 3-5 lat. Szkoła współpracuje m.in. z Kołem Gospodyń Wiejskich z Sosen, z którym zrealizowała już wiele kilka projektów. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego utworzono Punkt Przedszkolny „Sosenki”, który działa od 2009 r. Dzięki takim m.in. imprezom jak Festyn Rodzinny, Wigilia dla Mieszkańców, uroczysty Dzień Babci i Dziadka, szkoła aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Na zakończenie każdego roku szkolnego cała szkoła wyjeżdża na wycieczkę.

Wielkość czcionki
Kontrast