Komisje rady

Komisja Rewizyjna
Skład Komisji:
Piotr Zakryszko
Przewodniczący Komisji
Marek Kobylański
Zastępca Przewodniczącego
Małgorzata Pałczyńska
Członek
Zbigniew Swędrowski
Członek
Mariusz Serafin
Członek

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej są określone w rozdziale VI Statutu Miasta i Gminy Witnica

 

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  Skład komisji:
Remigiusz Stotko
Przewodniczący Komisji
Marian Piątkowski Zastępca Przewodniczącego
Zbigniew Swędrowski
Członek
Zadania i przedmiot działania komisji:
– rozwój gospodarczy i ekonomiczny wsi,
– rolnictwo, agroturystyka, alternatywne źródła dochodów dla rolnictwa,
– gospodarka łowiecka, rybacka i leśna,
– ochrona środowiska i ekologia,
– inwestycje proekologiczne.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
    Skład komisji:
Małgorzata Laskowska Przewodnicząca Komisji
Marek Kobylański
Zastępca Przewodniczącego
Izabela Araszczuk Członek
Małgorzata Pałczyńska
Członek
Iwona Pisarek
Członek
Jacek Piwkowski Członek
Zadania i przedmiot działania komisji:
– realizacja ustawowych kompetencji gminy w zakresie prowadzenia oświaty,
– działalność gminnych placówek kulturalnych oraz kultura masowa,
–  sport, rekreacja i turystyka,
– pomoc  społeczna,
– inwestycje z zakresu oświaty, kultury, sportu, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,

 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Budżetu
  Skład Komisji:
Krzysztof Kuchnio
 Przewodniczący Komisji
Mariusz Gadomski
Zastępca Przewodniczącego
Mariusz Serafin
Członek
Artur Stojanowski
Członek
Marta Stańczak
Członek
Piotr Zakryszko Członek
Zadania i przedmiot działania komisji:
– gminna gospodarka komunalna – usługi komunalne, mieszkalnictwo, drogownictwo itp.,
– inwestycje komunalne,
– planowanie finansów i budżetu gminy,
– handel, usługi i rzemiosło,
– gospodarka przestrzenna,
– ład i porządek publiczny,
– zarządzanie kryzysowe.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Skład Komisji:
Jacek Piwkowski
 Przewodnicząca Komisji
Marian Piątkowski
 Zastępca Przewodniczącego
Izabela Araszczuk
Członek
Mariusz Gadomski
Członek
Krzysztof Kuchnio
Członek
Małgorzata Laskowska
Członek
Iwona Pisarek
Członek
Zadania i przedmiot działania komisji: Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji są określone w rozdziale VII Statutu Miasta i Gminy Witnica
Wielkość czcionki
Kontrast