Nieodpłatna pomoc prawna

W Urzędzie Miasta i Gminy działa punkt bezpłatnych porad prawnych. Gmina bezpłatnie udostępniła powiatowi lokal na ten cel.

Do uruchomienia biur bezpłatnej pomocy prawnej zobowiązuje ustawa z sierpnia 2015 r. Pomoc tę mają organizować powiaty w porozumieniu z Okręgowymi Radami Adwokackimi i Radami Okręgowych Izb Radców Prawnych, które mają wyznaczać prawników do bezpłatnego poradnictwa prawnego. Biura bezpłatnej pomocy prawnej będą finansowane z dotacji od wojewody.

Gmina udostępnia bezpłatnie lokal w Urzędzie Miasta i Gminy. Powiat zapewnia natomiast obsługę prawną radców prawnych i adwokatów, którzy przyjmują bezpłatnie interesantów z terenu naszej gminy. Informacje o działaniu Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej znajdują się na gminnej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej naszej gminy. Powiat pokrywa koszty materiałów biurowych, a Gmina koszty utrzymania lokalu.

Biuro jest czynne raz w tygodniu, we wtorki w godz. 9.00-13.00. Jeśli w któryś dzień dyżuru wypadnie dzień ustawowo wolny od pracy, biuro nie będzie czynne.

Z bezpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby, które mają przyznane świadczenia pomocy społecznej, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, osoby do 26 roku życia lub powyżej 65 lat, a także osoby, które w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w zagrożeniu lub poniosły straty. Pełny tekst ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć pod linkiem http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1255.

Wielkość czcionki
Kontrast