Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia informuje, że w dniu 21 lutego 2024 roku (środa) o godz. 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
  4. Modyfikacja regulaminu nagrody „Społecznik Roku”.
  5. Omówienie i opiniowanie materiałów sesyjnych.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zakończenie posiedzenia.
Wielkość czcionki
Kontrast