Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu informuje, że w dniu 19 lutego 2024 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu.

Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
4. Ustalenie planu pracy komisji na 2024 r.
5. Omówienie i opiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie posiedzenia.

Wielkość czcionki
Kontrast