KONKURS EKOLOGICZNY PT. „FIGURKA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

Burmistrz Miasta i Gminy Witnica – Dariusz Jaworski ogłosił konkurs dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, promujący ideę recyklingu. Prace można nadsyłać do 06 grudnia 2023 roku. Nagrody są atrakcyjne!

Konkurs organizowany jest przy wsparciu Celowego Związku Gmin CZG-12. Ma podnieść świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży oraz promować idee: „nie wyrzucaj, wykorzystaj: napraw, oddaj, przerób, pożycz” oraz „nie kupuj, zrób to sam”. Kategoria konkursu jest następująca:

– wykonanie „Figurki Świętego Mikołaja” z materiałów pochodzących z recyklingu.

Prace konkursowe wraz ze zgodą (załącznik nr 1 regulaminu konkursu, który można pobrać poniżej) należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Witnica.

Prace można dostarczyć w pakietach zbiorczych od poszczególnych klas (ważne, aby prace oznaczyć nazwiskiem autora, ewentualnie można dołączyć wykaz uczniów biorących udział w konkursie, a prace oznaczyć numerami).

Prace można nadsyłać do 06 grudnia 2023 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 12 grudnia 2023 roku. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej do 14 grudnia 2023 roku. Nagrody są atrakcyjne. Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w konkursie dostaną nagrody upominki. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Witnicy, p. 34 (przybudówka w podwórku), tel. (95) 721 64 62, e-mail: odpady@witnica.pl. Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie!

 

Regulamin konkursu

 

Wielkość czcionki
Kontrast