Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu informuje, że w dniu 25 września  2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu.

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
  4. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2023 r.
  5. Informacja o realizacji inwestycji gminnych.
  6. Miejskie Zakłady Komunalne w Witnicy – plany rozwoju spółki, realizacja inwestycji.
  7. Spotkanie z radnymi Powiatu Gorzowskiego.
  8. Omówienie i opiniowanie materiałów sesyjnych.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zakończenie posiedzenia.
Wielkość czcionki
Kontrast