Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu informuje, że w dniu 27 marca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu.

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
  4. Park Drogowskazów – plan zagospodarowania terenów zielonych.
  5. PSZOK – wizytacja obiektu.
  6. Omówienie i opiniowanie materiałów sesyjnych.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zakończenie posiedzenia.
Wielkość czcionki
Kontrast