ZAPRASZAMY DO PUNKTU KONSULTACYJNO-INFORMACYJNEGO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Dzięki podpisaniu kolejnego porozumienia pomiędzy Gminą Witnica a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy zostało przedłużone funkcjonowanie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach tego punktu udostępnione jest stanowisko komputerowe do wypełniania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność.

Pomoc w wypełnieniu oraz złożeniu wniosków zagwarantowana jest ze strony przeszkolonego pracownika.

Punkt konsultacyjny funkcjonuje 2 godziny dziennie:
– Poniedziałek 8.00-10.00
– Wtorek 13:30-15:30
– Środa 8.00-10.00
– Czwartek 8.00-10.00
– Piątek 12:30-14:30

Wskazane jest jednak wcześniejsze umówienie się na złożenie wniosku pod numerem telefonu 957216484 lub 605352859 bądź osobiście w siedzibie Urzędu. Informacje na temat programu udzielane są przez pracownika również poza wyznaczonymi godzinami.

W celu ułatwienia i przyśpieszenia procedury złożenia wniosku należy przygotować dane takie jak:
– numer rachunku bankowego
– numer księgi wieczystej (jeśli brak to dokument poświadczający własność budynku
– numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków)
– rok wystąpienia o zgodę na budowę /zgłoszenie budowy (przedział czasowy)
– powierzchnia całkowita budynku/ lokalu mieszkalnego (m2)

Więcej informacji pod linkiem https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz https://portal.wfosigw.zgora.pl/Gmina Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

 Gmina Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

[szt.]

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

 [szt.]

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

[szt.]

Witnica   274 237 3 697 846,85 zł 138

 

Osoby chętne aby poznać zasady dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” połączone wraz z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą budynku pod kątem termomodernizacji, proszone są o kontakt pod numerem 957216484 i umówieniem się z pracownikiem urzędu na wizytę pod adresem zamieszkania. Podczas wizyty pracownik oceni obecny stan źródła ciepła oraz przedstawi korzyści i zasady programu „Czyste Powietrze”

 

Przydatne linki:
https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ – kalkulator grubości izolacji

https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ – kalkulator dotacji

 

Wielkość czcionki
Kontrast