STYPENDYŚCI Z NASZYCH SZKÓŁ

27 września 2022 r. w Regionalnym Centrum Ratownictwa odbyło się oficjalne wręczenie dyplomów gratulacyjnych oraz stypendiów dla stypendystów Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym 2021/2022.

Stypendia Burmistrza otrzymało łącznie 70 stypendystów Szkół z terenu Gminy Witnica, w tym: 35 ze Szkół Podstawowych oraz 35 ze Szkół Ponadpodstawowych. Łączna kwota wypłaconego stypendium dla stypendystów wyniosła 5 220,00 zł. Stypendyści szkół podstawowych otrzymają 50 zł, 70 zł oraz 90 zł, a stypendyści Szkół Ponadpodstawowych 90 zł w formie comiesięcznej wypłaty w roku szkolnym 2022/2023. Dyplomy dla stypendystów oraz listy gratulacyjne dla rodziców zostały wręczone przez Burmistrza Pana Dariusza Jaworskiego oraz Kierownik Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu Panią Katarzynę Domarecką. Po oficjalnym spotkaniu stypendystów zaproszono na słodki poczęstunek, oraz umożliwiono zapoznanie się z 18 stanowiskami dotyczącymi naszego nowego projektu Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności „SOWA”.

Stypendystom gratulujemy oraz życzymy dalszych wysokich sukcesów w nauce!

Fot. Mirosław Sztogryn

Wielkość czcionki
Kontrast