WYBUDUJEMY PRAWIE 3 KM DRÓG

17 sierpnia Burmistrz Dariusz Jaworski podpisał umowę z wykonawcą na budowę drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach oraz ulicy Kościelnej w Białczu – IV ETAP.

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca to Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizego i Wojciecha Woińskich z Krzeszyc. Wartość zadania wynosi 5 297 999,99 zł z czego 3 000 000  zł stanowi dofinansowanie z programu Polski Ład.

Droga w Pyrzanach zostanie wykonana w technologii ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej grubości 8 cm o łącznej długości ok. 2 050 m i szerokości 5 m (miejscami 4,5 m).Przewiduje się wykonanie dwóch parkingów, każdy do 10 miejsc postojowych. Parkingi zlokalizowane zostaną w okolicy sklepu oraz kościoła. Odwodnienie drogi odbywać się będzie grawitacyjne – wchłaniane przez nawierzchnię i spływ w kierunku gruntowych poboczy. Przebudowa ulicy obejmować będzie: demontaż istniejących urządzeń kolidujących oraz zabezpieczenie drzew i przewodów, rozbiórkę istniejących nawierzchni, regulację studni i obudów zaworów, odtworzenie poboczy i zieleni uszkodzonej w trakcie prowadzenia robót, oznakowanie pionowe i poziome.

Droga w Białczu zostanie wykonana w technologii ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej grubości 8 cm o łącznej długości 594 m i szerokości 5 m (miejscami 4,5 m). Przebudowa ulicy obejmować będzie: utwardzenie terenu pod wspólną pieszo-jezdnię dla ruchu kołowego i pieszego, utwardzenie terenu pod zjazdy do posesji, elementy uspokojenia ruchu w postaci wyniesień jezdni, odwodnienie poprzez jezdnię przepuszczalną do warstw chłonnych i gruntu, oznakowanie pionowe i poziome, rozbiórkę istniejących jezdni, remont istniejących rowów i przepustów, założenie trawników na poboczach i skarpach.

Fot. Mirosław Sztogryn

Wielkość czcionki
Kontrast