Następny etap projektu „Bezgraniczny trójdźwięk – natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie”

Mamy za sobą kolejne etapy inwestycji. Miejski Dom Kultury ma już nową więźbę dachową. Wylewane są także fundamenty i stawiane ściany. 

Projekt jest realizowany we współpracy z Miastem Gorzów Wielkopolski oraz Schloß / Zamek Trebnitz Z BBZ e.V. / stow. rej. (BW). W ramach projektu w Witnicy realizowana jest inwestycja pn. „Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”.

Zasadniczym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności regionu przygranicznego dla jego mieszkańców oraz osób odwiedzających, a w wyniku powyższego także wzrost liczby gości z samego regionu jak i z zewnątrz, którzy będą korzystać z transgranicznie powiązanej oferty skupionej wokół dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Witnica: Rewaloryzacja i rozbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury oraz otaczającej go infrastruktury, wraz z rozbudową usług kulturalno – społecznych świadczonych przez gminną jednostkę kultury. W ramach tej inwestycji w MDK oprócz nowoczesnych, dobrze wyposażonych pomieszczeń do zajęć artystycznych powstanie profesjonalne studio nagrań oraz mała kręgielnia. Po renowacji dostępna będzie także dodatkowo sala baletowa z lustrami, drążkami i wszystkim tym co niezbędne do zajęć dla przyszłych baletnic z naszej Gminy. Oprócz tego nasz MDK zyska nową salę widowiskową, wraz z nowoczesnym oświetleniem, nagłośnieniem i zapleczem kuchennym. Dzieci i młodzież otrzymają doskonałe warunki do rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Zajęcia w wyremontowanych salach będą z pewnością zachęcały do skorzystania z oferty MDK. Dofinansowanie z programu Unii Europejskiej INTERREG V A BB-PL 2014–2020 wynosi około 60%.

Gorzów Wielkopolski: Rekultywacja Parku Siemiradzkiego wraz z stworzeniem ciekawej ścieżki edukacyjnej prezentującej wybrane gatunki drzew, punktów widokowych, alejek spacerowych, altany, placu zabaw dla najmłodszych, rozbudowa istniejącej mobilnej aplikacji (m.in. po niemiecku) umożliwiającej zwiedzającym dotarcie do najciekawszych miejsc w parku.

Trebnitz: Stworzenie wielofunkcyjnej sali konferencyjnej dla max. 200 osób w budynku byłej stodoły z kamienia polnego. Sala będzie udostępniana zarówno do organizowania koncertów, sympozjów i konferencji, jak również dla seminariów poświęconych sztukom plastycznym.

                  fot. Mirosław Sztogryn

 

Wielkość czcionki
Kontrast