NOWY MIEJSKI DOM KULTURY CORAZ BLIŻEJ-AKTUALIZACJA

Nasze centrum kultury lada dzień będzie rosnąć w oczach.

Całe przedsięwzięcie sfinansowane zostanie z programu Unii Europejskiej INTERREG V A BB-PL 2014–2020 w wysokości około 60% jako projekt pod nazwą „Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu”, pozostałe ok. 40 % dołoży Gmina. Termin wykonania zadania to koniec maja 2021 roku. Partnerami projektu pod nazwą ,,Bezgraniczny trójdźwięk – natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie” jest Stowarzyszenie Zamek Trebnitz oraz Miasto Gorzów Wlkp.

Obecnie zakończono prace rozbiórkowe i uprzątnięto plac. W związku z czym można teraz przystąpić do zadań budowlanych. O dalszych efektach będziemy informować mieszkańców wkrótce.

(fot. Mirosław Sztogryn)

Wielkość czcionki
Kontrast