Znamy wyniki Budżetu Obywatelskiego

Zakończyło się już głosowanie na projekty w Budżecie Obywatelskim. Burmistrz Dariusz Jaworski zatwierdził listę projektów, które zdobyły największą liczbę głosów.

Pierwszym etapem Budżetu Obywatelskiego 2020 była akcja informacyjna, która trwała latem. Następnie od 16 do 30 sierpnia można było składać wnioski w poszczególnych okręgach. W terminie wpłynęło 21 wniosków. W tym roku wnioski wpłynęły z każdego okręgu. Ich rozpatrzeniem zajęła się komisja, złożona z urzędników i radnych. Komisja oceniła pozytywnie 20 wniosków, a jeden wniosek został odrzucony z przyczyn merytorycznych. Przyjęte wnioski poddano pod głosowanie mieszkańców. Głosowanie zakończyło się 19 września. W niektórych okręgach (okręg Nowiny Wielkie, okręg nr 2 Witnica) zwycięskie projekty zebrały nawet po kilkaset głosów. Oto, jakie projkty zwyciężyły  poszczególnych okręgach:

Okręg nr 1 – Budowa ścieżki na terenie Cmentarza Komunalnego w Witnicy – II etap (chodnik na cmentarzu)

Okręg nr 2 – Zielona szkoła to zdrowie, nauka i zabawa (wyrównanie terenu i posianie trawy na terenie SP nr 2 w Witnicy)

Okręg nr 3 – Projekt ptasich ulic (dokumentacja projektowa ul. Ptasiej i Sowiej)

Okręg nr 4 – Zakup i montaż trampoliny na skwerze przy fontannie w Witnicy (trampolina wbudowana)

Okręg nr 5 – Zakup umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Witnicy (komplet strojów)

Okręg nr 6 – Modernizacja drogi dojazdowej, ul. Osiedle Zachodnie (utwardzenie dojazdu do posesji nr 10a, 10/1 i 10/2)

Okręg nr 7 – Utwardzenie powierzchni ul. Bajkowej w Witnicy  (wjazd od Przedszkola, płyty ażurowe)

Okręg nr 8 – Budowa placu zabaw przy ul. Pocztowej nr 2 w Witnicy (koło ryneczku miejskiego)

Okręg nr 9 – Remont przedszkola w Nowinach Wielkich (renowacja ścian sali przedszkolnej)

Okręg nr 10 – Kulturalne Pyrzany – scena artystyczna (zbudowanie sceny do występów artystycznych)

Okręg nr 11 – Rozbudowa placu zabaw w Białczu (nowe urządzenia na plac zabaw)

Okręg nr 12 – Integracja przy ognisku (stałe palenisko pod ognisko – grill w Nowych Dzieduszycach)

Okręg nr 13 – Zakup sprzętu AGD jako doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej (sprzęt AGD do świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie)

Okręg nr 14 – Traktorek kosiarka + zestaw zimowy (traktorek do koszenia i odśnieżania dla sołectwa Kamień Wielki)

Okręg nr 15 – Ławki parkowe ozdobne (zakup ławek do parku w centrum Mościc)

Burmistrz Dariusz Jaworski wydał dziś zarządzenie, zatwierdzające listę rankingową projektów. Wymienione wyżej projekty Burmistrz przedłoży radnym jako łączny wniosek do przyszłorocznego budżetu.

Na zdjęciu: W przyszłorocznym Budżecie Obywatelskim powstanie m.in. kolejna trampolina przy fontannie (fot. Mirosław Sztogryn)

Wielkość czcionki
Kontrast