Złóż swój wniosek do budżetu

Burmistrz Dariusz Jaworski zaprasza do składania wniosków do projektu budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2020 rok. Poniżej zamieszczamy formularz wniosku.

Burmistrz zaprasza radnych Rady Miejskiej, wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty do składania wniosków do projektu budżetu Miasta i Gminy Witnica na rok budżetowy 2020. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Witnicy do 30 września 2019 roku. W wersji papierowej można je przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Witnica, 66-460 Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta. W wersji elektronicznej wnioski można wysyłać na adres e-mail: skarbnik@witnica.pl. Wzór wniosku zamieszczamy poniżej.

(fot. Mirosław Sztogryn)

POBIERZ ZAŁĄCZNIK:

Wniosek do projektu budżetu na rok 2020

Wielkość czcionki
Kontrast