RUSZYŁ NABÓR NA RACHMISTRZÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Witnica – Dariusz Edward Jaworski  – Gminny Komisarz Spisowy w Witnicy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Rachmistrzowie maja wykonywać czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofertod 01 lutego 2021 r do 16 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe informacje znajdują się w załącznikach:

Formularz do pobrania -oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021

Ogłoszenie o naborze na rachmistrza spisowego – NSP 2021

Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021_v.22.01.2021

Wielkość czcionki
Kontrast