Pochwal się swoim ogrodem

Jeszcze tylko do 20 czerwca można się zgłaszać do konkursu na najładniejszy ogród. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody!

Burmistrz Dariusz Jaworski zaprasza do udziału w piątej już edycji konkursu „Pamiętajcie o ogrodach”. Kolejny raz można pochwalić się posiadanym ogrodem, balkonem lub rabatą przed budynkiem wielorodzinnym oraz zdobyć atrakcyjne nagrody. Konkurs będzie przebiegał zgodnie z poniżej przedstawionym regulaminem.
REGULAMIN KONKURSU
„Pamiętajcie o ogrodach”
1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Witnica.
2. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Witnica.
3. Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach: najpiękniejszy ogród przydomowy, najpiękniejsza rabata przed budynkiem wielorodzinnym i najpiękniejszy balkon.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie pisemnej deklaracji. Wypełnioną deklarację uczestnictwa należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Witnica. Druk zgłoszenia do konkursu można pobrać na stronie www.witnica.pl lub w Biurze Obsługi Klienta.
5. W konkursie uczestniczyć mogą właściciele lub użytkownicy domów jednorodzinnych, zorganizowane grupy lokatorów w budynkach wielorodzinnych, oraz właściciele balkonów w budynkach wielorodzinnych.
6. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej.
7. Uczestnik przystępujący do konkursu deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym że zgadza się na publikację jego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania oraz na publikację zdjęć zgłoszonego do konkursu ogrodu, balkonu lub rabaty przed budynkiem wielorodzinnym.
8. Konkurs prowadzony jest w celu poprawienia estetyki gminy, zachęcenia mieszkańców do dbałości o czystość i estetykę posesji oraz promocji pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających pozytywny wpływ na podniesienie estetycznego wyglądu poszczególnych miejscowości w gminie.
9. Termin zgłoszenia do konkursu: do dnia 20 czerwca 2018 r.
10. Termin dokonania oceny obiektów zgłoszonych od konkursu: pierwsza ocena: 25–29 czerwca 2018 r., druga ocena: 27 sierpnia – 7 września 2018 r.
11. Każdorazowo wizja lokalna ocenianego obiektu odbywa się w uzgodnieniu z jego właścicielem.
12. Kryteria oceny balkonów uwzględniają w szczególności: nasadzenia roślin ozdobnych i ich utrzymanie, zastosowane elementy dekoracyjne (kwietniki, trejaże, itp.), pomysłowość i oryginalność rozwiązań, stan techniczny i estetyczny otoczenie (ściany balkonów, balustrady, skrzynki balkonowe, donice, itp.), ogólne wrażenie estetyczne.
13. Kryteria oceny ogrodów przydomowych oraz rabat przed budynkami wielorodzinnymi uwzględniają w szczególności: różnorodność nasadzeń i sposób utrzymania drzew i krzewów, utrzymanie trawników i kwietników, inne elementy dekoracyjne (rabaty i murki kwiatowe, pergole, kwietniki, itp.), stan techniczny i estetyczny otoczenia (ściany budynków, ogrodzenia, itp.), pomysłowość i oryginalność rozwiązań, ogólne wrażenie estetyczne.
14. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za uczestnictwo.
15. Komisja konkursowa wyłania z każdej kategorii trzy najładniejsze obiekty, których właściciele otrzymają nagrody rzeczowe. Komisja ma prawo dokonania innego podziału nagród lub rozdysponowanie środków przyznanych na ich ufundowanie.
16. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
17. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.witnica.pl
PAMIĘTAJCIE O OGRODACH!

(fot. Mirosław Sztogryn)

POBIERZ ZAŁĄCZNIK:

Załącznik nr 2 – druk zgłoszenia

Wielkość czcionki
Kontrast