LICZYMY SIĘ DLA POLSKI

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców Polski. Są nim objęci zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, a także stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie jego trwania za granicą. Spisowi podlegają także osoby poniżej 18. roku życia, za które ankietę wypełniają rodzice lub opiekunowie.

Obowiązkową formą udziału w badaniu jest samospis internetowy. Na stronie spis.gov.pl dostępna jest aplikacja zawierająca formularz spisowy, która przeprowadzi respondenta przez całą procedurę. Osobom, które np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność nie mogą wypełnić go we własnym zakresie, w realizacji obowiązku spisowego przez internet może pomóc członek rodziny.

Ponadto badani, którzy nie mogą samodzielnie spisać się za pomocą aplikacji, mają możliwość zrobienia tego za pośrednictwem infolinii spisowej: 22 279 99 99. Wywiady bezpośrednie prowadzone przez rachmistrzów terenowych na razie nie będą się odbywały.

Narodowy Spis Powszechny jest organizowany przez Główny Urząd Statystyczny, a za jego realizację odpowiadają również samorządy. Badanie służy zebraniu informacji o liczbie ludności, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o stanie mieszkań i budynków. Pozyskane w ten sposób dane są później wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, które pomagają podejmować decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

Dane osobowe, przetwarzane w ramach prac spisowych, są poufne i podlegają szczególnej ochronie na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.

Wielkość czcionki
Kontrast