Rusza Budżet Obywatelski 2020

Burmistrz Dariusz Jaworski uruchomił kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego. Wnioski na 2020 rok można składać od 16 sierpnia.

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim rozpoczęło się od akcji informacyjnej, która właśnie się rozpoczęła i zakończy się 15 sierpnia. Od 16 sierpnia zostaną przeprowadzone konsultacje w dwóch etapach. W pierwszym etapie, w dniach 16-30 sierpnia można składać pisemne wnioski o zadania, które mają być zrealizowane w danym okręgu. Wzór wniosku zamieszczamy poniżej. Zadanie trzeba opisać, uzasadnić i podać jego szacunkowy koszt. Liczymy na kreatywność mieszkańców – mogą to być jak dotychczas, place zabaw, siłownie pod chmurką, zakupy sprzętu dla strażaków, szkół czy świetlic, ale też mogą to być działania społeczne, jak np. organizacja imprez czy kino plenerowe. Czekamy też na nowe pomysły; na inicjatywy, których jeszcze w naszej gminie nie realizowano. Najważniejsze – aby służyło to lokalnej społeczności.

Na Budżet Obywatelski 2020 przeznaczono 105 000 zł. Kwotę podzielono między 15 okręgów konsultacyjnych, toteż w każdym okręgu na zadania BO można wydać 7 tys. zł. Warto składać wnioski, bo w ubiegłym roku okazało się, że w kilku okręgach nie złożono żadnych wniosków i pieniądze zostały przeznaczone na inne zadania. A można było je wykorzystać na ciekawe lokalne inicjatywy. Aby wniosek był prawomocny, musi się pod nim podpisać minimum 10 dorosłych mieszkańców.

Zadanie głoszone we wniosku musi być realne do realizacji, zarówno w sferze przepisów, wymagań technicznych, jak i przede wszystkim kosztów. Analizę możliwości realizacji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego przeprowadzi gminny zespół konsultacyjny, złożony z kierowników wydziałów witnickiego magistratu oraz radnych. Zespół rozstrzygnie, czy dany wniosek może zostać zakwalifikowany do głosowania do 6 września. Jeśli wniosek będzie realny ro realizacji, ale będzie miał braki formalne, wnioskodawca będzie mógł do 5 września braki te uzupełnić. Od decyzji zespołu nie będzie można się odwołać. Do 10 września zespół przedstawi listę wniosków poddanych pod głosowanie (a także wniosków odrzuconych).

Głosowanie odbędzie się w dniach 11-19 września. Głosować można będzie tylko w formie papierowej, na kartach do głosowania, które zostaną przygotowane dla poszczególnych okręgów. Na każdej karcie do głosowania będzie lista przyjętych wniosków. Wygra ten wniosek w okręgu, który uzbiera największą liczbę głosów mieszkańców swojego okręgu. Nie można głosować na projekty spoza swojego kręgu – np. mieszkaniec Mościc nie może oddać głosu na projekt z Dąbroszyna. Głosować mogą tylko osoby pełnoletnie. W przypadku jednego projektu w okręgu wystarczy, że wpłynie na niego choćby jeden głos. W przypadku równej liczby głosów na projekty w danym okręgu, zadecyduje publiczne losowanie, które przeprowadzi gminny zespół konsultacyjny.

Wyniki głosowania zespół przekaże do 27 września Burmistrzowi, który ujmie proponowane zadania w uchwale budżetowej na 2020 rok. Po zatwierdzeniu uchwały przez radnych, pozostanie już tylko poczekać na realizację zadań.

(fot. UMiG)

POBIERZ ZAŁĄCZNIK:

WNIOSEK O UJĘCIE ZADANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM MIASTA I GMINY WITNICA

WNIOSEK O UJĘCIE ZADANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM MIASTA I GMINY WITNICA

Wielkość czcionki
Kontrast