Plany pracy

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ NA 2018 R.

Lp. Tematyka sesji Termin sesji
1. 1. Zatwierdzenie planów pracy komisji merytorycznych Rady Miejskiej na 2018 r.

2. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2018 r.

3. Zmiany budżetu na 2018 r.

4. Sprawy bieżące.

22.02.2018
2. 1. Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek organizacyjnych w 2017 r.: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor”, Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna.

2. Sprawozdanie z prac komisji merytorycznych Rady Miejskiej w 2017 r.

3. Zmiany budżetu na 2018 r.

4. Sprawy bieżące.

29.03.2018
3. 1. Sprawozdanie z działalności Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o. o.

w 2017 r.

2. Zmiany budżetu na 2018 r.

3. Sprawy bieżące.

26.04.2018
4. 1. Informacja na temat funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania

odpadami komunalnymi.

2. Przyjęcie sprawozdania finansowego z realizacji budżetu za 2017 r.

3. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza.

4. Zmiany budżetu na 2018 r.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 r.

6. Sprawy bieżące.

24.05.2018
5. 1. Informacja z realizacji gminnych inwestycji.

2. Zmiany budżetu na 2018 r.

3. Sprawy bieżące.

28.06.2018
6. 1. Przyjęcie informacji z realizacji budżetu za I półrocze 2018 r.

2. Zmiany budżetu na 2018 r.

3. Sprawy bieżące.

27.09.2018
7. 1. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, pracowników UMiG Witnica i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  podległych gminie.

2. Raport o stanie oświaty w gminie Witnica.

3. Zmiany budżetu na 2018 r.

4. Sprawy bieżące.

25.10.2018
8. 1. Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 09.11.2018
9. 1.   Uchwalenie stawek podatkowych na 2019 rok.

2.   Zmiany budżetu na 2018 r.

3.   Sprawy bieżące.

29.11.2018
10. 1.   Zmiany budżetu na 2018 r.

2.   Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024.

3.   Uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2019 r.

4.   Sprawy bieżące.

20.12.2018

 

Wielkość czcionki
Kontrast