Komisje rady

Komisja rewizyjna
Skład Komisji:
Zygmunt Wilk
Przewodniczący
Jacek Piwkowski Wiceprzewodniczący
Czesław Hładki Członek
Marek Kobylański Członek
Zdzisław Mikisz Członek
Artur Stojanowski
Członek

 

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej są określone w rozdziale VI Statutu Miasta i Gminy Witnica

 

Komisja rozwoju wsi, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
  Skład komisji:
Rafał Ławniczak Przewodniczący
Marek Mołdoch Członek
Czesław Hładki Członek
Agnieszka Hołubowska Członek
Danuta Szybińska-Juszczuk Członek
Zadania i przedmiot działania komisji:
– rozwój gospodarczy i ekonomiczny wsi,
– rolnictwo, agroturystyka, alternatywne źródła dochodów dla rolnictwa,
– gospodarka łowiecka, rybacka i leśna,
– ochrona środowiska i ekologia,
– inwestycje proekologiczne.

 

Komisja oświaty, kultury, sportu i zdrowia
    Skład komisji:
Marek Kobylański Przewodniczący
Izabela Araszczuk Członek
Grażyna Dudek Członek
Jacek Piwkowski Członek
Zadania i przedmiot działania komisji:
– realizacja ustawowych kompetencji gminy w zakresie prowadzenia oświaty,
– działalność gminnych placówek kulturalnych oraz kultura masowa,
–  sport, rekreacja i turystyka,
– pomoc  społeczna,
– inwestycje z zakresu oświaty, kultury, sportu, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,

 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Budżetu
  Skład Komisji:
Agnieszka Chudziak  Przewodnicząca Komisji
Maria Butrym
 Członek
Zdzisław Mikisz
Członek
Artur Stojanowski
Członek
Zygmunt Wilk Członek
Piotr Zakryszko Członek
Zadania i przedmiot działania komisji:
– gminna gospodarka komunalna – usługi komunalne, mieszkalnictwo, drogownictwo itp.,
– inwestycje komunalne,
– planowanie finansów i budżetu gminy,
– handel, usługi i rzemiosło,
– gospodarka przestrzenna,
– ład i porządek publiczny,
– zarządzanie kryzysowe.
Wielkość czcionki
Kontrast