Zachmurzenie 1°C

Aktualności

Logopedyczne ekozwierzaki

Dzieci uczestniczące w zajęciach logopedycznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Witnicy, wzięły udział w konkursie na Logopedyczne Ekozwierzaki. Efekty konkursu można oglądać na parterze szkoły.

Na zajęciach logopedycznych prowadząca pani Małgorzata Gerono wykorzystuje różne metody pracy, które pomagają dzieciom wykształcić prawidłową mowę. Podsumowaniem pierwszego etapu zajęć było zorganizowanie konkursu, celem którego było motywowanie do wspólnej zabawy, zaangażowanie do budowania i utrwalania prawidłowej artykulacji, umożliwienie dzieciom z trudnościami w mówieniu prezentacji swoich umiejętności, talentów i aktywności plastycznych oraz kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne. Prace konkursowe, wykonane wyłącznie z materiałów ekologicznych i surowców, wyeksponowane zostały na parterze szkoły. Prawda że ładne?

(fot. SP nr 2 w Witnicy)