Zachmurzenie 1°C

Aktualności

Ruszył nabór dzieci do żłobka!

Wczoraj ruszył nabór dzieci do Żłobka „Radosny Maluszek” w Witnicy. Uwaga, termin składania wniosków mija 15 grudnia! Poniżej zamieszczamy formularz wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka.


W budynku żłobka trwają już ostatnie prace wykończeniowe, a tymczasem rozpoczął się nabór dzieci do grup żłobkowych. Na chętnych czeka 48 miejsc. Dokumenty można już składać, a nabór kończy się 15 grudnia. Złożone przez mieszkańców wnioski oceniać będzie komisja powołana przez dyrektora złobka. W ocenie obowiązywać będzie sześć kryteriów punktowych:
1) jeden lub oboje rodziców / opiekunów prawnych pracujących w wymiarze pełnego etatu lub uczących się w systemie dziennym – 12 pkt. ;
2) rodzic / opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) – 10 pkt. ;
3) jeden lub oboje rodziców / opiekunów prawnych ze znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności – 8 pkt. ;
4) dziecko niepełnosprawne (lub jeżeli orzeczono niepełnosprawność w przypadku rodzeństwa) – 6 pkt. ;
5) dziecko z rodziny wielodzietnej (co najmniej troje dzieci) – 4 pkt. ;
6) dziecko z rodziny zastępczej – 2 pkt. .
Pierwszeństwo mają osoby, które zdobędą najwięcej punktów. W przypadku zdobycia równej liczby punktów, decydować będzie kolejność złożenia wniosku, więc warto się pospieszyć ze złożeniem dokumentów. Komisja rozpatrzy wnioski do 21 grudnia, a lista przyjętych dzieci zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej do 29 grudnia. Poniżej zamieszczamy wzór wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka, w wersji edytowalnej. Wniosek należy wypełnić podpisać i złożyć w sekretariacie Przedszkola Miejskiego ,,Bajka’’, gdzie tymczasowo mieści się biuro Żłobka ,,Radosny Maluszek’’.
Na zdjęciu: W żłobku są już malowane ściany i montowana armatura łazienkowa, a równolegle trwa nabór dzieci (fot. Mirosław Sztogryn)

Kamera internetowa

Kamera internetowa

 

Obraz z kamery internetowej - deptak w Witnicy. Kliknij w poniższe zdjęcie: